Hur revideras statistiksidorna?

Till statistiksidorna kommer du från den nya sidan Statistiska uppgifter. Den nya sidan finns i huvudnavigeringen på vår webbplats genast efter förstasidan och den ersätter den gamla sidan Statistik

Via sidan Statistiska uppgifter kommer du åt statistik efter ämne

På den nya sidan Statistiska uppgifter hittar du 14 ämnen som beskriver samhället. När du klickar på något av ämnena ser du de statistikgrenar som anknyter till ämnet.

Skärmbild. Text: Arbete, löner och utkomst. Befolkning och samhälle.

Ämnesindelningen förändras

Det finns flera tiotals statistikgrenar och för att göra dem lättare att hitta grupperar vi dem efter ämne. Exempel på ämnen är befolkning och energi. I samband med revideringen av webbplatsen förnyas denna indelning i ämnen.

Statistikgrenarna har tidigare grupperats under 26 ämnen, så att respektive statistikgren bara kan finnas under ett ämne. I fortsättningen kommer det att finnas 14 ämnen och en och samma statistikgren kan finnas under flera ämnen. Efter revideringen behöver man alltså inte längre veta under exakt vilket ämne en viss statistikgren finns, utan man kan hitta samma statistik på många olika ställen.

De nya ämnena är följande:

 • Boende och byggande
 • Digitalisering
 • Energi
 • Priser och konsumtion
 • Nationalräkenskaper
 • Utbildning och forskning
 • Kultur, massmedier och tidsanvändning
 • Transport och turism
 • Jord- och skogsbruk samt fiske
 • Hälsa och social trygghet
 • Arbete, löner och utkomst
 • Befolkning och samhälle
 • Miljö och natur
 • Företag

Ämnessidorna

På ämnessidorna, t.ex. på sidan Boende och byggande, sammanställs de statistikgrenar och senaste publikationer som anknyter till ämnet. På ämnessidorna kan du enkelt bläddra i databastabeller med anknytning till ämnet.

Statistikgrenarnas webbsidor

Varje statistikgren har en egen sida, liksom tidigare. Från de nya statistiksidorna kommer du lätt till

 • statistikens databastabeller, därifrån du själv kan ta ut siffror
 • meddelanden och andra publikationer där experter redogör för fenomenets utveckling och sina observationer kring nya data
 • statistikens dokumentation, dvs. en beskrivning av hur statistiken tas fram
 • äldre uppgifter inom ramen för statistikgrenen, som publicerats före revideringen av webbplatsen.

På statistikens webbsida ser du också publiceringsdatumen för kommande uppgifter och kontaktpersonens kontaktinformation.

Statistiksidorna börjar fyllas i med nya uppgifter och meddelanden enligt respektive statistikgrens publiceringstidtabell.

Nya statistikuppgifter

När vi publicerar nya statistikuppgifter skriver en av våra experter vanligen ett meddelande om de viktigaste observationerna i materialet. I samband med meddelandena publiceras också färdiga tabeller och figurer över centrala observationer.

Skärmbild. Text: Tabeller. Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Skärmbild. Text: Figurer. Se centrala statistikuppgifter i figurerna

På webbsidan för varje meddelande publiceras en förteckning över de databastabeller som har uppdaterats vid tidpunkten för publiceringen. Med hjälp av databastabellerna kan du granska uppgifterna i statistiken på en mer detaljerad nivå och plocka ut siffror för just dina behov.

Skärmbild. Text: Databastabeller. Databastabeller som hör till detta meddelande.

Ett meddelande i textformat publiceras inte om alla nya statistikuppgifter, utan en del av uppgifterna publiceras bara i databasen StatFin. Uppgifter om kommande databasoffentliggöranden finns på en lista över kommande publiceringar och uppgifter om uppdaterade tabeller på statistikgrenens webbsida. Läs mer om kommande publiceringstider.

Nya uppgifterna fås snabbast ur databasen

När vi publicerar nya statistikuppgifter vardagar kl. 8.00, finns de nya uppgifterna snabbast i databastabellerna i StatFin. Fördröjningen till publiceringen på webbplatsen är högst tiotals sekunder. För de flesta användarna är denna fördröjning inte betydande, men om du behöver uppgifterna extra snabbt rekommenderar vi att du hämtar dem via databasens gränssnitt.

Vad händer med tidigare statistikuppgifter?

De webbsidor med statistikuppgifter som publicerats före revideringen av webbplatsen arkiveras, och t.ex. gamla länkar till webbsidorna fungerar även framöver. På varje statistikgrens nya sidor finns en länk till arkivsidorna.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Utvecklingen av statistiksidorna fortsätter. Om du saknar en egenskap som ännu inte finns eller om det verkar finnas något som behöver förbättras, har vi kanske redan tagit itu med saken.