Työllisyyden erilaiset tunnusluvut täydentävät toisiaan*

  1. Kuukausitiedot antavat ajantasaisimman kuvan
  2. Neljännesvuositieto ja vuositieto luotettavampaa kuin kuukausitieto
  3. Trendi avuksi tulkintaan
  4. Tunnusluvut täydentävät toisiaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa 2008 työllisiä oli 100 000 enemmän kuin vuoden 2007 tammikuussa. Työllisyys on kehittynyt myönteisesti myös vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2007. Miten näitä työvoimatutkimuksen eri tunnuslukuja tulisi tulkita?

Työllisyyttä ja työttömyyttä kuvaavissa luvuissa on vuosittain säännöllisesti toistuvaa kausivaihtelua. Tästä syystä yksinkertaisin tapa kuvata tapahtunutta muutosta on verrata tuoreinta tilastotietoa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Näin menetellään mm. työvoimatutkimuksen kuukausijulkistuksessa.

Työlliset (1000 henkeä) kuukausittain 2000-luku

 

Kuukausitiedot antavat ajantasaisimman kuvan

Työvoimatutkimus on otokseen perustuva haastattelututkimus. Otostutkimuksella voidaan tuottaa nopeasti ajantasaista tietoa, mutta siihen sisältyy otantatutkimuksesta aiheutuvaa epävarmuutta. Tämä epävarmuus on suurimmillaan kuukausitiedoissa, koska yhden kuukauden luvut perustuvat kaikkein pienimpään vastaajien määrään (yleensä 9 500-10 000 vastaajaa).

Vuoden 2008 tammikuussa, jolloin työllisiä oli 100 000 enemmän kuin vuoden 2007 tammikuussa, oli työllisten määrän luottamusväli 2 480 000 ± 29 000 henkeä. Edellisen vuoden vertailuluvussa on vastaavaa satunnaisvaihtelua. Siten vuosien 2008 ja 2007 tammikuita koskevien työllisyyslukujen eli työllisyyden estimaattien erotus voi olla sattuman vaikutuksesta poikkeuksellisen suuri.

Alkuun Edellinen Seuraava

*) Otsikkoa muutettu 24.9.2008. Aiempi otsikko: "Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan"


Päivitetty 29.2.2008