Artikkelit

2015

16.3.Säilyykö hyvinvointimme ilman jatkuvaa kasvua
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2015.)

2014

8.12.En osaa sanoa -vastaaminen verkkokyselyissä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Heikko taloustilanne heijastuu vähittäiskauppaan
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Palvelut ovat merkittävä osa kotitalouksien kulutusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Kuluttajien luottamus ja epäluottamus ennakoivat tulevaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Kulutus on tärkein talouskasvun tekijä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Opiskelijoiden kulutus on jäänyt jälkeen muiden kulutuksesta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Työikäiset ostavat makeaa, eläkeikäiset rasvaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Kaupunkilaiset ostavat verkkokaupasta palveluita ja maalaiset tavaroita
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Lääkäripalveluiden käyttö jakaa väestöä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
8.12.Asumisen kalleus pääkaupunkiseudulla selittää alueellisia kulutuseroja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2014.)
29.9.Lomakkeen selkokielisyys parantaa tiedonkeruun laatua
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Taantuman aikana valmistuminen ei ole jättänyt pysyvää jälkeä nuorten työllistymiseen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Kolmen päivän tavoite haastaa henkilöstökoulutuksen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Lapsuudenkodin kirjat vaikuttavat aikuisiän lukutaitoon
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Joka neljäs peruskoululainen saa tukea oppimiseen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Vapaa sivistystyö on merkittävä osa aikuiskoulutusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Suomi aikuisten koulutukseen osallistumisen kärkimaita EU:ssa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Suomen sijoittuminen kansainvälisessä koulutusvertailussa riippuu tarkastelutavasta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
29.9.Korkeakouluissa opiskelevat naiset valmistuvat miehiä todennäköisemmin ja nopeammin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2014.)
26.5.Väestö vanhenee ja työttömyys vaivaa monia Euroopan kaupunkeja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2014.)
26.5.Työtapaturmat ovat etenkin iäkkäiden naisten ongelma
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2014.)
26.5.Ulkomaalaistaustaisille kysymys suomalaisuudesta on vaikea
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2014.)
26.5.Työpaikkaomavaraisuus kuntien tunnuslukuna
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2014.)
26.5.Suomen palkkaerot ovat pysyneet pieninä – palkkojen hajonta kuitenkin kasvaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2014.)
26.5.Ikärakenne pakottaa keskustelemaan eläkeiästä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2014.)
26.2.Kuinka monta meitä on? Väestön laskemisessa on omat haasteensa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Lasten ja nuorten kuolleisuuserot Suomessa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Naisten ja miesten väliset tuloerot lapsiperheissä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Työ vai perhe? Usein molemmat!
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Suomessa toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajaperheitä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Suomessa lasten toimeentulo on eurooppalaisittain turvattua
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
26.2.Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2014.)
13.2.Itsensä työllistäjän muuttuva kuva
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2014.)
13.2.Maksutaseen tilastointi siirtyi Tilastokeskukseen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2014.)

2013

17.12.Y-sukupolven työasenteita luonnehtii konservatiivisuus
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2013.)
17.12.Venäläisturismi selittää valtaosan matkailun kasvusta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2013.)
17.12.Ilmastonmuutos haastaa tulevaisuuden – ja sen tilastoinnin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2013.)
9.12.Koululaisten vanhempien kiireet
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Yhteisen talouden ristiriidat ja ratkaisut nuorissa lapsiperheissä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Nuorten itsenäistyminen edellyttää talousosaamista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Eläkkeelle siirryttäessä arjen perusrytmi säilyy
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Suomalaisia poikia odottaa läntisen Euroopan lyhyin elämä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä – vielä useampi haluaisi
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Vanhusten tavoittaminen surveyhaastattelussa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Tiedonkerääjän pitää ottaa huomioon myös käyttäjäkokemus
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Mitä ostit tänään? – Vaihtoehtoja kulutuksen tutkimiseen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Rekisteriaineistojen muutokset tilastoinnin näkökulmasta – yrittäjämääritelmän laajentuminen vuonna 2011
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Päiväkirjan täyttöopastus käyntihaastattelussa vai puhelimessa?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Sosioekonomiset erot työurien pituudessa oletettua pienempiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
9.12.Linnuntieltä oikeille teille
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2013.)
24.10.Kansanvaltaa ja avointa hallintoa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2013.)
24.10.Eläköitymisikä ylittänyt reilusti tavoitetason
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2013.)
24.10.Ulkomaisten investointien strategiaa tulisi tarkistaa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2013.)
23.9.Etnisyystiedon merkitys kasvaa mahanmuuton lisääntyessä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Sateenkaariperheen työläs matka perheeksi
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Tutkimustieto auttaa parantamaan romanien elinoloja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Maahanmuuttajien elinoloissa on eroja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Suomen ulkomaalaisalueet
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Vaaleissa äänestäminen siirtyy vanhemmilta lapsille
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Pienituloisuus on pitkittynyt Suomessa 2000-luvulla
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Tutkimustiedon kansainvälisen vertailtavuuden varmistaminen vaatii paljon työtä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.EU:n maaseutuindikaattoreiden ja kaupunki-indikaattoreiden tiedonkeruut on yhdistetty
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Suomessa työskentelee jo lähes 60 000 vierastyöläistä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
23.9.Palkkaa passin perusteella
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2013.)
13.9.Tiedon hyödyntäminen ratkaisee
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2013.)
12.9.Verottaja syö pöydässämme
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2013.)
12.9.Balttien taloudet vahvassa kasvussa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2013.)
12.9.Väitös: IT-palveluissa paljon kasvupotentiaalia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2013.)
11.7.Ulkomaalaistaustaiset yritykset lisääntyneet taantumasta huolimatta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2013.)
11.7.Kovin kilpailu perusasteen töistä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2013.)
11.7.Yksikkökustannukset selittävät putoamisen kilpailukykyvertailussa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2013.)
11.7.Päivittäistavarakaupan kasvu on hintojen varassa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2013.)
25.6.Kauppa työllistää nuoria eniten
4.6.Ulkomaalaistaustaiset äidiksi nuorempana
3.6.Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Asuinolot vaihtelevat syntyperän mukaan
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Asumiskustannukset rasittavat pienituloisia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Ihmisten omat kokemukset täydentävät objektiivisista asuinolomittareista saatuja tietoja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Ajankäyttötutkimus subjektiivisen hyvinvoinnin tietolähteenä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Yhteisöpalveluiden paradoksi: naiset aktiivisia, miehillä paljon ystäviä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Luxemburgissa ovat euromaiden varakkaimmat kotitaloudet
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Tiedonkeruumenetelmä vaikuttaa tutkimustuloksiin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Yhteisöpalvelut istuvat suomalaiseen sosiaalisuuteen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
3.6.Mökkeilystä vastapainoa arjen asumiselle
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2013.)
29.5.Yritysten aineeton omaisuus yhä enimmäkseen Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2013.)
29.5.Suomalaisyritykset kasvaneet maailmalla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2013.)
29.5.Tilastoinnissa globalisaatioremonttia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2013.)
11.4.Kolmasosa työssäkäyvistä pendelöi
10.4.Taantuma ei hillinnyt sijoitusintoa ulkomaille
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2013.)
4.4.Pohjoisessa selvittiin parhaiten lamasta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2013.)
4.4.Tilastot ja politiikka – miksi suhde ei toimi?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2013.)
4.4.Kallis ruoka syö ostovoiman
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2013.)
20.3.Tulokäsitteen muutoksen vaikutukset väestöryhmittäisiin pienituloisuusasteisiin
13.3.Kauppatase kohenee hiljalleen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2013.)
12.3.Objektiivisuusko vanhanaikaista?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2013.)
11.3.Mitä on tapahtunut eurooppalaisten palkoille?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Tuloerojen muutos Euroopassa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Talouskriisi ei ainakaan vielä ilmene tärkeimmissä koulutusindikaattoreissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Selviytyminen asumismenoista on vaikeutunut EU-maiden kotitalouksissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Talouskriisi on kohdellut lempeästi suomalaisten asumista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Suomalaisten velkaantuminen on eurooppalaista keskitasoa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Eurooppalaisten kuluttajien luottamusta on koeteltu viime vuosina
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Euromaat eivät ole toipuneet talouskriisistä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Nuorisotyöttömyys EU-maissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
11.3.Talouskriisi sosiaali-indikaattoreiden valossa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2013.)
21.2.Väestö vanhenee – heikkeneekö huoltosuhde?
18.2.Ikä ei välttämättä kartuta tilipussia, 1/2013
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2013.)
18.2.Työuria pidennettävä etenkin keskeltä, 1/2013
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2013.)
24.1.Veroaste nousussa
22.1.Palveluista nostetta vientiin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2012.)
18.1.Koulutus on Euroopan hyvinvoinnin moottori
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2012.)

2012

20.12.Mitä indikaattorit kertovat rahoitusjärjestelmän vakaudesta?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2012.)
17.12.Taloutta ohjataan hyvillä tilastoilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2012.)
17.12.Faktalle kyytiä USA:n vaaleissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2012.)
10.12.Heikko sosiaalinen asema syö arvostusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Sosiaalinen pääoma jakautuu epätasaisesti
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Inhimillinen pääoma edistää merkittävästi talouskasvua
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Osatyökykyisillä on työhaluja terveysongelmista huolimatta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Monet syrjäseutujen vanhukset asuvat vielä puutteellisesti
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Perheen tulotaso ei vaikuta merkittävästi lasten ajankäyttöön
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Elämänlaadun indikaattoreita kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Uusi elämäntapa velkaannuttaa ja vaurastuttaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Aineellisen puutteen indikaattori – kansallisesta köyhyysmittauksesta EU-kansalaisten vertailuun
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen liittyy epävarmuustekijöitä ja tulkinnallisuutta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Varallisuuden huomioon ottaminen tarkentaa tietoa köyhyydestä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
10.12.Pääkaupunkiseudun palkat ovat toista maata
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2012.)
22.10.Yritykset tuottavat valtaosan arvonlisäyksestä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2012.)
22.10.Voitot kasvaneet enemmän kuin investoinnit
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2012.)
22.10.Rakennemuutos heijastuu yritystukiin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2012.)
22.10.Taantuma koettelee teollisuuden kannattavuutta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2012.)
22.10.Suomalaisyrityksillä tuotantoprosessit hallussa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2012.)
3.10.Maaseutumaisissa kunnissa eniten tutkintoa vailla olevia
24.9.Syömisen ajat ja paikat
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Where and when do we eat?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Suomalaisten vapaa-aika lisääntyy ja päivärytmit myöhentyvät
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Yksin asuvien miesten aika
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Ajankäyttö on kansainvälisesti laajeneva tutkimusala
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Laadulliset tutkimusmenetelmät auttavat ymmärtämään ajankäyttöpäiväkirjojen ongelmia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Työttömien ajankäyttö mukailee työssäkäyvien päivärytmiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
24.9.Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2012.)
12.9.Kunnilta odotetaan aktiivisia otteita päästöjen vähentämiseksi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2012.)
12.9.30 vuotta töissä, 50 vuotta muualla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2012.)
12.9.Koulutustaso selittää työurien pituutta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2012.)
12.9.Tuottavuuden ja hyvinvoinnin näkymät huolestuttavat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2012.)
12.9.Laman varjossa valmistuneet
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2012.)
12.9.Yritykset kansainvälistyvät suorilla sijoituksilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2012.)
11.9.Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa
4.7.Iso data - suuret lupaukset ja pullonkaulat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2012.)
4.7.Luvassa sitkeää inflaatiota
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2012.)
4.7.Toisen polven maahanmuuttajia vielä vähän Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2012.)
4.7.Avainindikaattorit asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten seurantaan
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2012.)
4.7.Teollisuus työllistää ulkomailla jo enemmän kuin Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2012.)
4.6.Veropohja murenee ulkomaisen työvoiman verottomuuden ja alipalkkauksen takia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2012.)
4.6.Ulkomaankaupassa on hintaongelma
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2012.)
4.6.Suomalaisyrityksillä lähes 600 000 työntekijää ulkomailla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2012.)
4.6.Me kaikki tarvitsemme ekosysteemejä joka päivä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2012.)
4.6.Helpompi perustaa kuin pyörittää - museot vetävät Suomessa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2012.)
4.6.Huoltosuhde aiheuttaa huolta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2012.)
4.6.Lähipalvelujen merkitys kasvaa väestön ikääntyessä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2012.)
4.4.Yritykset puoltavat Keski-Uudenmaan kuntaliitoksia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2012.)
4.4.Kinastelun sijaan tilastoja eläkkeelle siirtymisestä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2012.)
4.4.Raakaöljyyn liittyvät riskit ovat suuria
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2012.)
4.4.Pohjoismaat suotuisia yritystoiminnalle
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2012.)
4.4.Suomi innovaatioiden kärkimaita – mutta kuinka kauan?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2012.)
22.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2011
22.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2011
22.3.Kaupan toimialakatsaus III/2011
22.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2011
16.3.Miten Suomi nousi köyhyydestä?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2012.)
15.3.Väestö entistä koulutetumpaa – alueelliset erot edelleen suuria
12.3.Suuret ikäluokat eläkeiässä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Sukupolvien väliset palkkaerot ovat vähäisiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Pääkaupunkiseudulla asumisen elintaso on pysynyt ennallaan kolme sukupolvea
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Uudet sukupolvet ovat edeltäjiään vauraampia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Uudet sukupolvet entistä koulutetumpia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Aikuisuuteen siirtymisen ehdot muuttuvat
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneet työllistyivät huonosti
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Hyvin koulutetuilla pisimmät työurat
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Eläkeikätavoite on saavutettavissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Suomi ilman maahanmuuttajia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
12.3.Mitä seuraaville sukupolville jää?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2012.)
17.2.Googlaamalla talouskasvua
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2012.)
17.2.Kasvu rassaa kannattavuutta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2012.)
17.2.Suuret yritykset hallitsevat vientiä - etenkin USA:ssa ja Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2012.)
17.2.Eurooppa matkalla päästöttömään energiantuotantoon
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2012.)
17.2.Kotitalousvähennystä leikattiin – vaikutukset kyseenalaisia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2012.)

2011

22.12.Teollisuuden toimialakatsaus III/2011
22.12.Rakentamisen toimialakatsaus III/2011
22.12.Palvelualojen toimialakatsaus III/2011
22.12.Kaupan toimialakatsaus III/2011
21.12.Yrityksiä perustamaan – helpommin Ranskaan kuin Suomeen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
21.12.Konserni, fuusio, yritystuki, ulkomaalaisomistus, vienti... Mitä on ripeän kasvun takana?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
21.12.Kansainvälistyvät kasvuyritykset
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
21.12.Arabimaailman syksy: Patoutuneiden odotusten kriisi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
21.12.Arabimaailman syksy: Patoutuneiden odotusten kriisi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
21.12.Talouskriisi pahensi nuorisotyöttömyyttä myös Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
21.12.Nuorten työttömyyden mittaaminen on vaikeaa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2011.)
16.12.Suomessa väki keskittyy taajamiin
12.12.Yrittäjäkotitalouksien tulot ja pienituloisuus
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Ulkomaalaistaustaiset ravintolat valtaavat maata - etenkin pääkaupunkiseutua
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Työn ja pääoman välinen suhde on muuttunut
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Suomalaiset käyttävät aktiivisesti sähköisiä viranomaispalveluja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Ammattiluokitus ammattitaidon tason kuvaajana
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Puhelimen ja netin yhteiskäyttö tiedonkeruussa sopii parhaiten hyvin koulutetuille
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Globaalit arvoketjut ovat tilastoinnin haaste
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
12.12.Ikääntyneiden yrittäjyys on lisääntynyt
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2011.)
1.11.Tilastolliset ja uutistotuudet
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
1.11.Kasvuyritysten monet muodot hämmentävät
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
1.11.Kasvuyritykset yleisimpiä informaatiosektorilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
1.11.Ulkomaankauppa tärkeimpien kumppanien kanssa alijäämäistä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
1.11.Tietojenkäsittelypalvelut nousivat informaatioalan veturiksi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
1.11.Kalifornian lumo ruostuu
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
1.11.EU:n asetus määrää lähivuosien tahdin Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2011.)
18.10.Asumisväljyys lisääntyy hitaasti
26.9.Joustava korkeakoulujärjestelmä lisää koulutuksen tasa-arvoa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Suomalainen matkustaa innokkaasti vapaa-ajallaan
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.EU 2020 -tavoitteet nojautuvat laajaan indikaattorituotantoon
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.EU:n koulutusindikaattorit ovat sekä mittareita että tavoitteita
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.EU, tilastot ja köyhyyspolitiikka
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Käsitteiden kehittäminen kuuluu hyvinvoinnin mittaamiseen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Verkkovastaamisen prime time
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Rekisteristä saadaan luotettava tieto koulutuksesta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Suomalaisnuoret ovat osaavia mutta passiivisia kansalaisia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Äänioikeus on poliittisen kansalaisuuden perusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
26.9.Helsinkiläiset nuoret miehet äänestivät aktiivisesti eduskuntavaaleissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2011.)
22.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2011
22.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2011
22.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2011
22.9.Kaupan toimialakatsaus II/2011
6.9Naiset aiempaa vaativammissa tehtävissä – palkkapussi ennallaan
(ensijulkaisu Tieto&trendit 06/2011.)
6.9Verovalvonnan musta aukko
(ensijulkaisu Tieto&trendit 06/2011.)
6.9Lama liippasi elokuva-alaakin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 06/2011.)
6.9Viina on halpaa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 06/2011.)
16.8.Lapsiperheiden määrä pienin vuosikymmeniin
14.7.Mökkikulttuuri muutoksessa
30.6.T&k-toimintoja siirretään harvoin EU:n ulkopuolelle
(ensijulkaisu Tieto&trendit 04-05/2011.)
30.6.OECD tarjoaa kansalaisille elämänlaadun mittareita
(ensijulkaisu Tieto&trendit 04-05/2011.)
30.6.Suomi on kirjastojen käytön kärkimaa Kuinka kauan vielä?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 04-05/2011.)
28.6.Teollisuuden toimialakatsaus I/2011
23.6.Rakentamisen toimialakatsaus I/2011
23.6.Palvelualojen toimialakatsaus I/2011
23.6.Kaupan toimialakatsaus I/2011
21.6.Vieraskielinen on yhä monessa kunnassa harvinaisuus
30.5.Viina tappaa työikäisiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Mistä tietoa sosiaalisista terveyseroista?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Vaikuttavaa kotouttamista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Perusturvan kasvava aukko - tulottomien kotitalouksien määrä kasvaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Stressi haittaa korkeakouluopiskelijan opintoja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Suomalaisten terveydenhoitomenot ovat kaksinkertaistuneetrunsaassa 20 vuodessa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Influenssaan kuolee 20-60 henkeä vuodessa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Sauna ja pakkanen ovat vaarallisia päihtyneille
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Sairaus - fakta vai kokemus?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Illnes - a fact or an experience?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
30.5.Tilastollisten otantatutkimusten monivaiheinen alku
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2011.)
24.5.Inflaatio tulee nyt veroista ja EU:n ulkopuolelta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
24.5.Seuraako EKP väärää indeksiä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
24.5.Taitettu indeksi tuo eläkkeisiin paremmat korotukset
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
24.5.Suomessa hintapaineita, Ruotsissako ei
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
24.5.Veropeli – budjetin paikkausta vai talouskasvua
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
24.5.Ulkomaankauppa piristyi kriisin jälkeen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
17.5.Maailman väestö lasketaan joka kymmenes vuosi
20.4.Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2011.)
4.4.Kannatuspohjalla vai karismalla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2011.)
4.4.Tuotekehitys ja innovaatiot kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2011.)
4.4.Pilottikysely kartoitti innovaatiotoimintaa julkisella sektorilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2011.)
4.4.Joka viides eurooppalaisnuori on työtön – mistä eväitä työllistymiseen?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2011.)
4.4.Ulkomaankauppa konsernien käsissä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2011.)
4.4.Hyvinvoinnin mittaamisen monet kasvot
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2011.)
22.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2010
22.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2010
22.3.Kaupan toimialakatsaus IV/2010
22.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2010
18.3.Yli 250 vuotta väestölaskentoja
7.3.Jäävätkö tuloerot pysyvästi suuriksi?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Tuloista riippumatta asuminen ja velat aiheuttavat toimeentulovaikeuksia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Kestävän hyvinvoinnin mittaamisen vaihtoehdot
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Tulojakauman huomioon ottaminen parantaa Suomen asemaa tulovertailussa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Koettu hyvinvointi osaksi elinolotutkimusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Kansalaisten tiedot ja taidot puntarissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Kuluttajahintaindeksi uudistui
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
7.3.Keskiarvo auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisten ilmiöiden säännönmukaisuuksia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2011.)
15.2.Pk-yritykset selvisivät talouskriisistä pelättyä paremmin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
15.2.Arvoa nuorten työvoimalle
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
15.2.Kuka on maahanmuuttaja?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
15.2.Menikö teknologiavetoinen kasvujuna jo - Näin Suomi selviää
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
15.2.Ulkomaiset tytäryritykset toimivat tehokkaasti
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
15.2.Luovaa tuhoa kulttuurialoilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
15.2.Kyllä se siitä – ajan myötä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2011.)
14.1.Teollisuuden toimialakatsaus III/2010
14.1.Rakentamisen toimialakatsaus III/2010
14.1.Kaupan toimialakatsaus III/2010
14.1.Palvelualojen toimialakatsaus III/2010

2010

20.12.Onnelliset antavat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2010.)
20.12.Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2010.)
20.12.Valokuvauksen talous digimurroksen jälkeen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2010.)
20.12.Suomella vahva teknologiatase
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2010.)
20.12.Uusia rooleja avoimessa internetissä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2010.)
13.12.Suuri osa pienituloisista elää perusturvan varassa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2010.)
13.12.Asuntotulo lisää taloudellisen hyvinvoinnin vertailumahdollisuuksia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2010.)
13.12.Suomalaisten tietoturvahuolet
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2010.)
13.12.Tilastoinnin merkityksen ymmärtäminen lisää tutkimuksiin osallistumista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2010.)
13.12.Ensimmäiset merkittävät tilasto-organisaatiot syntyivät 1800-luvulla
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2010.)
10.11.Osakkeiden takaisinostot kaunistelevat vaihtotasetta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
10.11.Tuotannon arvoketjut globalisoituvat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
10.11.Kovenevaan kilpailuun vastataan koulutuksella ja innovoinnilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
10.11.Talouskriisi vauhditti sektoritilien kehittämistä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
10.11.Yrittäjäksi palkkatyön tai eläkkeen ohella
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
10.11.Mikä on taiteen markkina-arvo kansantaloudessa? Ja käykö sellaisen laskeminen?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
10.11.Tarinaa tilastosta?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2010.)
27.9.Verotuksen rakenteen muutos vaikuttaa tulonjakoon
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
27.9.Miljoona muuttoa vuodessa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
27.9.Miehet on naisia liikkuvampia netin käyttäjiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
27.9.Luottamusta mittaavat kysymykset ovat turhan monitulkintaisia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
27.9.Tilastonteko on yhtä vanhaa perua kuin kirjoitustaito
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
27.9.Elinolotilastot perustuvat haastattelu- ja rekisteriaineistoihin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
27.9.Kausitasoitettu trendi auttaa tulkitsemaan työllisyyden ja työttömyyden vaihteluita
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2010.)
24.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2010
24.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2010
24.9.Kaupan toimialakatsaus II/2010
24.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2010
7.9.USA:n dynaamisuus jatkaa hiipumistaan
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
7.9.Korkean teknologian vientiosuudet laskeneet EU-maissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
7.9.Miten Suomi selviää?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
7.9.Suomi ja Ruotsi panostavat eniten t&k-toimintaan
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
7.9.Metsäpaloista ja modernisaatiosta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
7.9.Facebook - maailman kolmanneksi suurin valtio kasvaa kohisten
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
7.9.Teollisuutta, palvelua vai mitä?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2010.)
4.8.Ulkomainen raha pyörittää kolmannesta Suomen viennistä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2010.)
9.7.Maahanmuutossa suuria vuosivaihteluita
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2010.)
9.7.Suuret kaupungit hallitsevat kulttuurin taloutta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2010.)
9.7.Pohjoismaat panostavat ulkomaille enemmän kuin vastaanottavat sijoituksia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2010.)
9.7.Ajankäyttötutkimus: Tasa-arvo etenee pohjoisessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2010.)
9.7.Olli Rehn: Kreikan kriisi ei tullut yllätyksenä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2010.)
24.6.Teollisuuden toimialakatsaus I/2010
24.6.Rakentamisen toimialakatsaus I/2010
24.6.Kaupan toimialakatsaus I/2010
24.6.Palvelualojen toimialakatsaus I/2010
7.6.Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Ansiotaso kehittyy työnantajan ja iän mukaan
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Avioliiton suosio on hitaasti kasvanut
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Koulutuksen niukkuudesta koulutuksen valintamyymälään
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Työvoiman kasvu hiipui lamaan
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Lapsikuolleisuuden väheneminen ilmentää yhteiskunnan muutosta ja kehitystasoa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
7.6.Maidenvälisiä ajankäyttövertailuja on kehitettävä kansainvälisenä yhteistyönä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2010.)
3.6.Suomen yritystoiminta pitkälti omissa käsissä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2010.)
3.6.Baltian maiden suuri harppaus
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2010.)
3.6.Aasian vetovoima kasvaa, mutta EU edelleen tärkeä Pohjolan yritykset investoivat ulkomaille
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2010.)
3.6. Arkkitehtuurin talous
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2010.)
14.4.Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja työolotutkimus osoittavat: Ikääntyvien työpanos on vahvassa kasvussa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2010.)
14.4.Kotitalouksien velkataakka kasvanut Suomessa vauhdilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2010.)
14.4.Kotitalouksien velkaantumisasteen laskentatapaa on yhdenmukaistettu
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2010.)
14.4.Yritystoimintojen siirroista ulkomaille valtaosa konsernin sisäisiä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2010.)
14.4.Kulttuurin tuotanto keskittyy pääkaupunkiseudulle
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2010.)
26.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2009
26.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2009
26.3.Kaupan toimialakatsaus IV/2009
26.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2009
15.3.Suurituloisuus on pysyvämpää kuin pienituloisuus
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
15.3.Toisilla työtä on liikaa, toisilla liian vähän
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
15.3.Elinolotiedon kysyntä lisääntyy mutta väheneekö tarjonta?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
15.3.Pienituloisten väliset tuloerot suurentuvat
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
15.3.Kannustavuutta vai kohtuullisuutta? Kansalaiskäsityksiä oikeudenmukaisesta palkasta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
15.3.Raha ei ratkaise koulutusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
15.3.Kulttuuri-indikaattorien politiikkaa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2010.)
18.2.Elämme toistakymmentä vuotta elinajanodotetta pidempään
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2010.)
18.2.Ulkomaankauppamme osuus bkt:sta Euroopan keskitasoa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2010.)
18.2.Kasvavat ja kannattavat terveyspalvelut kiinnostavat sijoittajia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2010.)
18.2.Muotoilupalvelujen tarjonta on alueellisesti keskittynyttä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2010.)
18.2.Moni yritys tekee ilmastonmuutoksella jo bisnestä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2010.)
18.2.Taidealalla ennätysmäärä työttömiä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2010.)
14.1.Teollisuuden toimialakatsaus III/2009
14.1.Rakentamisen toimialakatsaus III/2009
14.1.Kaupan toimialakatsaus III/2009
14.1.Palvelualojen toimialakatsaus III/2009

2009

18.12.Ruotsin tv ja museot vapaa-ajan suosikkeja Ahvenanmaalla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2009.)
18.12.Kulutettu euro haukkaa 1,5 kiloa luontoa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2009.)
18.12.400 000 kotitaloutta tinkii tänä jouluna
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2009.)
18.12.Suomella edessä haastavat ajat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2009.)
18.12.Pieni on kaunista muotoilupalveluissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2009.)
18.12.Maksetut ja saadut palkat eivät mene tasan alueittain
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2009.)
14.12.Välttämättömän ja vapaavalintaisen kulutuksen raja on hämärtymässä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Eläkeläiset ja työssäkäyvät kuluttajina
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Otantamenetelmä on surveytutkimuksen kulmakivi
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Kulutussiirtymiä koskevaa hypoteesia on mahdollista testata kulutustutkimusten avulla
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Monen kerroksen väkeä Kulutusmenot EU-maissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Väestöennusteet ovat aina aliarvioineet eliniän pitenemisen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Ajat muuttuvat, muuttuvatko menetelmät?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
14.12.Kotitalouksien vuoden 2008 kulutusmenot laskettiin epäsuoraa menetelmää käyttäen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2009.)
11.11.Stiglitzin komitea: Yksi luku ei riitä hyvinvoinnin mittariksi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
11.11.Kansantalouden tilinpidossa on paljon muutakin kuin bkt
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
11.11.Elämisen laadun mittareiden moninaisuudesta ei pääse
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
11.11.Elämisen laadun mittareiden moninaisuudesta ei pääse
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
11.11.Yritysten ulkomainen omistus on yleistä Pohjoismaissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
11.11.Anneli Pauli: Suomalaisilla paljon annettavaa EU:n tutkimukselle
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
11.11.Keynes - ei Marx
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2009)
30.9.Miesten koulutustaso paranee hitaammin kuin naisten
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Työväkivalta on yleistä terveys- ja sosiaalialojen ammateissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Vastaajana yritys - tiedon antajana ihminen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Naisten ja miesten sosiaalinen liikkuvuus
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Naiset valtaavat esimiespaikkoja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Nuorilla miehillä on suurin riski joutua työtapaturmaan
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Internetin käyttö on yleistä ja arkista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Ulkomaalaisten tilapäisen työnteon tilastointi on hajanaista ja puutteellista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Mikä ihmeen palkansaaja?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
30.9.Neljäkymmentä vuotta kielivähemmistöjen elinolotutkimuksesta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2009.)
25.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2009
25.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2009
25.9.Kaupan toimialakatsaus II/2009
25.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2009
15.9.Kuka on pienituloinen?
8.9.Liian kalliita jauhoja kassissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2009)
8.9.Entä jos olisi vain kaksi alv-prosenttia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2009)
8.9.Työllisyysnäkymät kunnissa synkeät - myös lomautukset esillä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2009)
8.9.Investoinnit kasvuun Venäjällä, kiitos!
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2009)
8.9.Suomessa jo 50 000 venäjänkielistä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2009)
15.7.Miljardin klusteri - kasvu keikoilla ja peleissä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2009)
15.7.Etätyön kolmas aalto liikkeelle!
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2009)
15.7.Joka kolmas tehnyt etätöitä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2009)
15.7.Mökkikunnat kuntaliitosten jälkeen uusjakoon
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2009)
15.7.Miten ulkomaankauppa romahti - onko luvassa myös nopea nousu?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4-5/2009)
26.6.Teollisuuden toimialakatsaus I/2009
26.6.Rakentamisen toimialakatsaus I/2009
26.6.Palvelualojen toimialakatsaus I/2009
8.6.Maalle muutto pienentää köyhyysriskiä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Espoossa on useita rikkaita alueita
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Kenen ääni kuuluu kuntien valtuustoissa?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Monta menetelmää, monenlaisia vastauksia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Pienituloisuus on lisääntynyt sekä maalla että kaupungissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Naisten ja miesten työllisyys on kehittynyt maakunnissa eri suuntiin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Pääkaupunkiseutulaiset kuluttavat eniten
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Alueluokitusten tulisi olla sekä pysyviä että joustavia
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
8.6.Otostutkimukset otettiin hitaasti käyttöön virallisissa tilastoissa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2009)
1.6.Viennin romahdus ei lupaa hyvää
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2009)
1.6.Joka toisella lomautetulla ei ole tietoa töihin paluusta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2009)
1.6.Suomen koulutustaso ei yllä EU-kärkeen nuorissa ikäluokissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2009)
1.6.Voiko onnea mitata?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2009)
14.4.Ulkomaalainen saa huonompaa palkkaa useimmilla aloilla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2009)
14.4.Kunnat kuin sadun sammakko kuumenevassa padassa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2009)
14.4.Kuntaliitoksia syytä tarkastella myös aluetaloudellisin perustein
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2009)
14.4.Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2009)
27.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2008
27.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2008
27.3.Kaupan toimialakatsaus IV/2008
27.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2008
16.3.Valtaosa uusista ylioppilaista viettää välivuoden opinnoista
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Koulutus periytyy edelleen
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Nuoret muuttavat omilleen yhä nuorempina
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Opiskelijoiden työnteossa on sukupuolieroja
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Pätkätyöt ovat nuoruusilmiö
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Kuntien päättäjät toivovat kotien ottavan nuorista vastuuta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Suuri lama teki työvoimatutkimuksesta otostutkimusten edelläkävijän
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
16.3.Kuinka vähällä tulisit toimeen?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2009)
9.3.Iän vaikutus ansioiden kehitykseen on valtion palkansaajilla suurinta työuran alkuvaiheessa
24.2.Opiskelijoiden ja ikääntyvien työllisyys
19.2.EU-kuluttajien luottamus hiipui jo ennen taantumaa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2009)
19.2.Hyvinvointia ei voi mitata yhdellä luvulla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2009)
19.2.Uhkaako lama Lapin matkailua?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2009)
9.2Kuntien talousnäkymät synkentyneet - laskusuhdanteissa 1991 ja 2001 kuntapäättäjät olivat kuitenkin vielä pessimistisempiä
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 5/2008)
20.1.Lomautettujen määrä työvoimatutkimuksessa vuonna 2008
14.1.Teollisuuden toimialakatsaus III/2008
14.1.Rakentamisen toimialakatsaus III/2008
14.1.Kaupan toimialakatsaus III/2008
14.1.Palvelualojen toimialakatsaus III/2008

2008

19.12.Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2008)
19.12.Yhdysvaltain tuottavuuden kasvu murtuu
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2008)
19.12.Energian kulutus laski alkuvuonna - taantuma vähentää kysyntää loppuvuonna
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2008)
19.12.Toistuuko viime talven lämpöennätys?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2008)
15.12.Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Muuttoliike ja asuntovelkaantuminen 2000-luvulla
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Web-kysely ei aina korvaa paperilomaketta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Ruokaostoksia tehdään useassa kaupassa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Muuttuva syöminen muuttuvassa maailmassa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Pisa-koululaiset huolissaan tulevaisuuden ympäristöstä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.OECD tutki tulonjaon muutokset
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Julkisten hyvinvointipalvelujen arvo kotitalouksille
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
15.12.Surveyn alkutaival tieteelliseksi tutkimusmenetelmäksi
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2008)
12.11.Suomi on säästänyt pohjalta pohataksi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2008)
12.11.Hyvinvoinnin seuranta vaatii uusia mittareita
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2008)
12.11.Vieraskielisten määrä ennätyskasvussa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2008)
11.11Kehittämispolitiikkaan ei odotusten mukaista otetta Kainuussa
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 4/2008)
28.10Oma asunto kartuttaa varallisuutta tulevaisuudessakin
26.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2008
26.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2008
26.9.Kaupan toimialakatsaus II/2008
26.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2008
17.9.Tuottavuuden aineettomat lähteet esiin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2008)
17.9.Kiinan vaurastuminen lisää elintarvikkeiden hintapaineita
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2008)
17.9.Itsekkyys, aavikoituminen ja nälkä muuttoliikkeen suurimmat uhkat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2008)
17.9.Pendelöinti muokkaa kuntarakennetta ja asumista
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6/2008)
15.9.Koulutuspääoma kasautuu yliopistokaupunkien ympärille
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2008)
15.9.Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2008)
15.9.Esioletukset vertailevan surveytutkimuksen sudenkuoppina
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2008)
15.9.Kulttuuriharrastustilastojen tietopohja on heikentynyt
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2008)
15.9.Työsuhde ja koulutus ratkaisevia aikuiskoulutukseen osallistumisessa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2008)
15.9.Aikuisiällä oppiminen saa kannatusta suomalaisilta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 3/2008)
4.9.Elinajanodotteen muutos Helsingissä 1991-2005: Helsinkiläiset saaneet lisää elinvuosia, mutta niitä on vähemmän kuin muilla suomalaisilla
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 3/2008)
11.7.Suomalainen kilpailuvaltio ja alueiden kilpailukyky: Suomi siirtymässä hyvinvointivaltiosta kohti kilpailuvaltiota
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 2/2008)
10.7.Yli miljoona pikavippiä vuodessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4/2008)
10.7.Inflaatiomme on pääosin kotikutoista
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4/2008)
10.7.Suomalaisyritykset ovat ulkomaille ulkoistamisen etujoukkoa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4/2008)
10.7.Yritystoiminta muutoksessa - tilasto sopeutuu
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4/2008)
10.7.Liikenteen historia liikuttaa matkailijoita
(ensijulkaisu Tieto&trendit 4/2008)
27.6.Teollisuuden toimialakatsaus I/2008
27.6.Rakentamisen toimialakatsaus I/2008
27.6.Kaupan toimialakatsaus I/2008
27.6.Palvelualojen toimialakatsaus I/2008
9.6.Suomalaisten tulot Euroopan keskitasoa - Hyvinvointipalvelut eivät paranna sijoitusta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2008)
9.6.Monta lukua opiskelijoiden ja työttömien köyhyydestä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2008)
9.6.Montako jääkaappia teillä on? Esimerkki kulutuksen käsitteellistämisen ja tilastoinnin muutoksesta
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2008)
30.5.Rahoitusmarkkinoiden kriisi jakaa Eurooppaa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
30.5.Yli puolet yrityksistä saanut mitä hakenut - Kilpailukykyä ulkomailta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
30.5.Tietoyhteiskuntamittareiden tulkinta mutkikasta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
30.5.There´s no business like...
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
30.5.Pikku rooli kansantaloudessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
30.5.Kuva valtaa alaa sanalta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
30.5.Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma
(ensijulkaisu Tieto&trendit 3/2008)
8.5.Tuotantorakenteen muutos 1975-2006: Muutoksen tuulet puhaltavat - rakenteet uhmaavat aikaa
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 1/2008)
8.5.Luontoisetuina gourmet-tason makuelämyksiä - Suuria alueittaisia eroja luonnon antimien keräämisessä
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 1/2008)
9.4.Digiboxi yleistyi kaikkein nopeimmin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2008)
9.4.Ruokajäte rasittaa ympäristöä enemmän kuin pakkaukset
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2008)
9.4.Yritykset kantavat sosiaalista vastuuta Venäjällä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2008)
9.4.Talousluottamus on jakautunut kahtia 2000-luvulla
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2008)
9.4.Intia ja vanha EU vetävät palveluja, Kiina ja uusi EU teollisuutta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2008)
9.4.Runsauden yhteiskunta sijoittaa vapaa-aikaan
(ensijulkaisu Tieto&trendit 2/2008)
28.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2007
28.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007
28.3.Kaupan toimialakatsaus IV/2007
28.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2007
12.3.Asunto omaksi työllä, velalla ja perimällä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2008)
12.3.Indikaattorimaailma liikkeessä - mitä uutta syntymässä?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2008)
12.3.Kulutuserot ovat kasvaneet 2000-luvun alussa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2008)
12.3.Hyvätuloiset käyttävät eniten kotitalousvähennystä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2008)
29.2.Työllisyyden erilaiset tunnusluvut täydentävät toisiaan
15.2.Rinnakkaislääkkeet syöneet yllättävän vähän kaupan arvosta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
15.2.Teollistumisen ja talouskasvun vaikutus köyhyyteen - Voiko Kiina-ilmiötä viedä?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
15.2.Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjinä on kasvanut
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
15.2.KIBS-alojen keskittyminen Uudellemaalle tauonnut
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
15.2.Kiinan - ja muun Aasian - kasvukyky vahvistuu
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
15.2.Kiinasta ja Intiasta maapallon työvoimareservi?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
15.2.Autoilu vihertyy
(ensijulkaisu Tieto&trendit 1/2008)
28.1.Alueelliset kehitysnäkymät vuodelle 2008: Maakuntien väliset erot kaventuneet
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 5/2007)
14.1.Teollisuuden toimialakatsaus III/2007
14.1.Rakentamisen toimialakatsaus III/2007
14.1.Kaupan toimialakatsaus III/2007
14.1.Palvelualojen toimialakatsaus III/2007

2007

31.12.Joitakin surmaajia siedämme
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
21.12.Netissä tyhmyys tiivistyy helpommin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
21.12.Suomalaiset kierrättävät sanoissa ja teoissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
21.12.Who's afraid of the new Big Brother?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
21.12.Tällä kertaa eläkeläiset voittavat
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
21.12.Onko ICT:n tuottavuusaalto kohta jo ohi?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
21.12.Äänitemarkkinat murroksessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2007)
18.12.Venäjän kielen asemasta Suomessa on syytä keskustella
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2007)
18.12.Kehitysmaat tuottavat työvoimaa maailmantaloudelle
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2007)
7.11.Suomi suojelee hyvin metsiään
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2007)
7.11.Tilastoista syrjäytyneitä nuoria on noin 14 000
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2007)
7.11.Avo- vai avioliitto, eroaminen... Perhemallit periytyvät
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2007)
7.11.Nobelista tuli pala Suomeen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2007)
7.11.Työnteko yli rajojen lisääntyy
(ensijulkaisu Tieto&trendit 7/2007)
26.10.Maahanmuuttajat ovat erilaisia yrittäjinä
11.10.Työpaikan käsite ei ole nuorille itsestään selvä
11.10.Työvoima ikääntyy
28.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2007
28.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2007
28.9.Kaupan toimialakatsaus II/2007
28.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2007
10.9.Perhevapaista eniten epäsuoria kustannuksia yrityksille
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 6/2007)
10.9.Kaikkea ei kannata kehittää itse
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 6/2007)
10.9.Uhkien torjuminen vaatii uutta ajattelua - keinot on jo keksitty
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 6/2007)
10.9.Elämyskulutus kiehtoo yhä useampia samasta tuotteesta sekä hyötyä että elämystä
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 6/2007)
31.8.Maaseudulla yritystoimintaa koneurakoinnista energiantuotantoon
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 3/2007)
13.7.Maassamuuton suuri linja 1880-luvulta lähtien: Savotta-Suomesta Rannikko-Suomeen
(ensijulkaisu Kuntapuntari-lehdessä 2/2007)
12.7.Uusi väestöennuste suunnittelun avuksi
(ensijulkaisu Tieto&trendit 14/2007)
12.7.Muotoilupalvelujen verkostokylä sijaitsee Etelä-Helsingissä
(ensijulkaisu Tieto&trendit 14/2007)
12.7.Kaupungit kasvavat sisältäpäin
(ensijulkaisu Tieto&trendit 14/2007)
12.7.Luontokokemukset ja ekologia kaupungin suunnittelun voimavaroina
(ensijulkaisu Tieto&trendit 14/2007)
12.7.Baltiaan suuntautuvat investoinnit kasautuvat Viroon
(ensijulkaisu Tieto&trendit 14/2007)
12.7.Kulttuuritapahtumat täyttävät Suomen kesän
(ensijulkaisu Tieto&trendit 14/2007)
29.6.Työvoimakustannusryhmän raportti
28.6.Kaupan toimialakatsaus I/2007
28.6.Palvelualojen toimialakatsaus I/2007
28.6.Rakentamisen toimialakatsaus I/2007
28.6.Teollisuuden toimialakatsaus I/2007
15.6.Kirjan menestystarinoita
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2007)
15.6.SurveyLaboratorio vierailee maaseudulla
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2007)
15.6.Sanomalehdet pystyvät vastaamaan ajan haasteisiin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2007)
15.6.Suomalaiset luottavat klassikoihin
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 2/2007)
1.6.Uudenmaan muotoiluylivalta katoaa intensiteettivertailuissa
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 13/2007)
1.6.Voivatko miljoonat EU-kansalaiset olla väärässä? - inflaatiomittareilla on uskottavuusongelma
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 13/2007)
1.6.Suomalainen teollisuustyö on kallista mutta tuottavaa
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 13/2007)
1.6.AMK-tutkinto vetoaa työmarkkinoilla - suuri osa tradenomeista työntekijäammateissa
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 13/2007)
1.6.Työvoimakustannukset puuttuvat puolustusmenoista
(ensijulkaisu Tieto&Trendit 13/2007)
2.5.Alueiden rakenteelliset ongelmat voimistuvat tulevaisuudessa
(ensijulkaisu Kuntapuntari 1/2007)
18.4.Vaalibudjetteja ei ole tehty laman jälkeen
(ensijulkaisu Tieto&trendit 12/2007)
18.4.Suomen kansanvarallisuuden rakenne on muuttunut
(ensijulkaisu Tieto&trendit 12/2007)
18.4.IEA: Maailman energiatulevaisuus vaatii uusia politiikkatoimia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 12/2007)
18.4.Suomi on bioenergian suurvalta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 12/2007)
18.4.Suomalaiset Ruotsin inhimillistä pääomaa luomassa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 12/2007)
18.4.Luoteis-Venäjän haasteet ja mahdollisuudet
(ensijulkaisu Tieto&trendit 12/2007)
12.4.Esi- ja perusopetukseen osallistuminen kansainvälisessä vertailussa
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2007)
12.4.Lapset lomaketutkimuksen vastaajina
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2007)
28.3.Kaupan toimialakatsaus IV/2006
28.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2006
28.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006
28.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2006
15.2.Elämystalous yhtä suuri Suomessa ja Ruotsissa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 11/2007)
15.2.Monimutkaiset omistus- ja rahoitusjärjestelyt vaikeuttavat suorien sijoitusten arviointia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 11/2007)
15.2.Suomalaisten rahoitusvarallisuus alle EU:n keskitason
(ensijulkaisu Tieto&trendit 11/2007)
15.2.Suomiko varallisuuden häntäpäätä?
(ensijulkaisu Tieto&trendit 11/2007)
15.2.Tilastot muovaavat käsitystä asumisen kalleudesta
(ensijulkaisu Tieto&trendit 11/2007)
15.1.Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun
(ensijulkaisu Kuntapuntari 5/2006)
12.1.Kaupan toimialakatsaus III/2006
12.1.Palvelualojen toimialakatsaus III/2006
12.1.Rakentamisen toimialakatsaus III/2006
12.1.Teollisuuden toimialakatsaus III/2006

2006

22.12.Suurten teollisuusyritysten kustannusten kasvu heikensi yrityssektorin kannattavuutta vuonna 2005
13.12.Viihteestä riippuvuudeksi - rahapeliongelman luonne
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2006)
13.12.Lomaketestaus EU-tilastojen tärkeäksi harmonisoinnin keinoksi
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 4/2006)
23.10.Joka toinen tehnyt verkko-ostoksia
(ensijulkaisu Tieto&trendit 9/2006)
23.10.Talouden muutokset tarkemmin esiin - Uudistettu BKT
(ensijulkaisu Tieto&trendit 9/2006)
23.10.Ennakkotiedot osuneet hyvin Suomessa
(ensijulkaisu Tieto&trendit 9/2006)
28.9.Kaupan toimialakatsaus II/2006
28.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2006
28.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2006
28.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2006
20.9.Liike-elämän palvelut 2004
6.9.Tasa-arvoinen suomineito, osa 2
(ensijulkaisu Tieto&trendit 8/2006)
6.7.Tasa-arvoinen suomineito, osa 1
(ensijulkaisu Tieto&trendit 6-7/2006)
28.6.Kaupan toimialakatsaus I/2006
28.6.Palvelualojen toimialakatsaus I/2006
28.6.Rakentamisen toimialakatsaus I/2006
28.6.Teollisuuden toimialakatsaus I/2006
28.3.Kaupan toimialakatsaus IV/2005
28.3.Palvelualojen toimialakatsaus IV/2005
28.3.Rakentamisen toimialakatsaus IV/2005
28.3.Teollisuuden toimialakatsaus IV/2005
13.1.Kaupan toimialakatsaus III/2005
13.1.Palvelualojen toimialakatsaus III/2005
13.1.Rakentamisen toimialakatsaus III/2005
13.1.Teollisuuden toimialakatsaus III/2005

2005

28.9.Kaupan toimialakatsaus II/2005
28.9.Palvelualojen toimialakatsaus II/2005
28.9.Rakentamisen toimialakatsaus II/2005
28.9.Teollisuuden toimialakatsaus II/2005
16.3.Tuloerot Suomessa vuosina 1966-2003
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2005)
16.3.Rikkaat rikastuivat - entä köyhät?
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2005)
16.3.Tulojakauma kaventunut keskeltä - enemmän väkeä reunaryhmissä
(ensijulkaisu Hyvinvointikatsaus 1/2005)