Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
  3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
  4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
  5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
  6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553
Fokuksen kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuustuotannon kasvu jatkui vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Kausitasoitettujen lukujen valossa kasvuvauhti kuitenkin hidastui edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvuvauhti on vuonna 2008 ollut myös hitaampaa kuin viime vuonna. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla teollisuustuotannon volyymi kasvoi 2,8 prosenttia, kun vuonna 2007 kasvua kertyi 4,5 prosenttia.

Teollisuuden keskeisillä alatoimialoilla kehitys jatkui yhä varsin erilaisena. Tuotannon kasvu jatkui metalliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa, mutta puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto jäi selvästi vuodentakaista pienemmäksi.

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu oli toisella vuosineljänneksellä yhä varsin nopeaa ja kasvua tuli sekä viennistä että kotimaan myynnistä. Liikevaihtoon toi kasvua paitsi tuotannon volyymin kasvu myös tuottajahintojen ripeä nousu. Tuottajahintojen nousussa näkyy erityisesti öljytuotteiden ja elintarvikkeiden kallistuminen. Teollisuuden työllisten määrä laski hieman sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä. Sen sijaan palkkasumman kasvu oli ripeää lähinnä nimellisansioiden noususta johtuen.

Kokonaisuudessaan teollisuusyritysten suhdannetilanne oli melko hyvä vielä toisella vuosineljänneksellä. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymien viilenemisestä kertoo kuitenkin erityisesti Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) elokuinen suhdannebarometri. Barometrin mukaan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kaikilla toimialoilla.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008