Suomalaiset käyttävät aktiivisesti sähköisiä viranomaispalveluja

  1. Suomalaiset ovat tottuneet asioimaan netissä
  2. 25–34-vuotiaat hoitavat eniten viranomaisasioita netissä
  3. Kaikilla ei ole tarvetta asioida viranomaisten kanssa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Rauli Kohvakka on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2011.

Suomessa on runsaasti tarjolla sähköisiä viranomaispalveluja, ja niitä myös käytetään paljon. Erityisen innokkaita käyttäjiä ovat 25–34-vuotiaat nuoret aikuiset.

Suomalaiset viranomaiset ja julkinen hallinto ovat ottaneet internetin aktiivisesti käyttöön. Viranomaiset käyttävät nettiä tiedotuskanavana ja kertovat kotisivuillaan toiminnastaan ja palveluistaan, esimerkiksi milloin kadut aurataan ja milloin päiväkotipaikkaa voi hakea. Lisäksi kansalaiset voivat etsiä netistä tietoa oikeuksistaan kuten kenellä on oikeus hakea toimeentulotukea tai kunnan vuokra-asuntoa. Ennen internetaikaa tieto piti lukea esitteistä ja oppaista tai kysyä virastoista.

Viranomaisten kotisivuilla on myös varsinaisia sähköisiä asiointipalveluja, ja netistä voi ladata omalle tietokoneelleen lomakkeita – usein täytetyn lomakkeen voi myös palauttaa netissä. Netissä voi joko sähköisesti hoitaa tai ainakin laittaa vireille monia asioita kuten rekisteröidä auton tai hakea asumistukea. Aikaisemmin hakemukset täytyi tilata tai hakea virastoista ja palauttaa ne joko postitse tai henkilökohtaisesti.

Kansalaisten asiointi viranomaisten kanssa on suureksi osaksi tiedon hakemista ja lomakkeiden täyttämistä. Kumpaankin asiaan netti sopii periaatteessa hyvin: internet on hyvä tiedon jako- ja hakukanava. Viralliset lomakkeet taas sisältävät määrämuotoista ja usein myös numeerista informaatiota, ja sen vuoksi ne sopivat täytettäviksi ja suurelta osalta myös käsiteltäviksi sähköisessä muodossa. Suomessa viranomaispalvelujen tarjonta netissä on selvästi laaja-alaisempaa kuin EU:ssa keskimäärin (Digitizing Public Services in Europe 2010).

Suomalaiset ovat tottuneet asioimaan netissä

Suomalaiset hoitavat lukuisia viranomaisasioita internetissä. Yleisintä on tiedon hakeminen: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011 -tutkimuksen mukaan 58 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista oli hakenut tietoa viranomaisten kotisivuilta viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä moni eli 53 prosenttia oli ladannut verkosta virallisen lomakkeen täyttämistä varten. Sähköisen lomakkeen palauttaminen netissä on hieman harvinaisempaa, sen oli tehnyt 40 prosenttia väestöstä. (Kuvio.)

Tiedonhaku viranomaisten kotisivuilta, virallisten lomakkeiden lataaminen ja täytettyjen lomakkeiden palauttaminen netissä ikäryhmittäin vuonna 2011. Prosenttia väestöstä.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011 -tutkimus. Tilastokeskus.

Viranomaisten sähköisten palveluiden käyttö on Suomessa yleisempää kuin useimmissa muissa EU-maissa. Vuonna 2010 virallisten lomakkeiden palauttaminen netissä oli Suomessa EU:n jäsenmaista kuudenneksi yleisintä. Eniten viranomaisten sähköisiä palveluja käytettiin Tanskassa, jossa nettilomakkeen oli lähettänyt peräti 59 prosenttia 16–74-vuotiaasta väestöstä. (Information... 2010.)

Viranomaisten sähköisten palvelujen käyttö on runsasta myös verrattuna muuhun asioiden hoitoon ja tiedonhakuun internetissä. Viranomaistietoa haetaan lähes yhtä usein kuin esimerkiksi tietoa matka- ja majoituspalveluista (60 % suomalaisista viimeisten 3 kuukauden aikana). Lisäksi viranomaisasiointi verkossa on lähes yhtä yleistä kuin ostosten tekeminen verkossa. Viimeisen vuoden aikana verkko-ostoksen oli tehnyt 48 prosenttia väestöstä; lähes yhtä moni oli lähettänyt netin kautta virallisen hakemuksen. Useimmin nettiä käytetään pankkiasioiden hoitoon: verkkopankkia oli käyttänyt peräti 79 prosenttia väestöstä viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012