Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa

  1. Parantuneen tuottavuuden aloja
  2. Asiakas tekee työn
  3. Heikon tuottavuuskehityksen aloja
  4. Henkilöpalvelualojen tuottavuutta vaikea parantaa
  5. Julkisten palveluiden tuottavuus
  6. Onko tuottavuuden parantaminen työntekijöiden vähentämistä?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Olli Savela on yliaktuaari kansantalouden tilinpidossa Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2010.

Julkiset palvelut eivät ole yhtään tuottamattomampia kuin vastaavat yksityiset palvelut. Yhteiskunnalliset palvelut tuotetaan aloilla, joiden tuottavuutta on vaikea parantaa.

Tilastojen mukaan julkisten palveluiden, erityisesti kuntien ja kuntayhtymien tuottamien palveluiden, tuottavuus on heikentynyt 2000-luvulla. Viime aikoina on esitetty, että julkisten palveluiden tuottavuutta parantamalla voidaan pienentää julkisen talouden vajetta ja pelastaa julkinen talous.

Tuottavuuskeskustelussa on unohdettu, että vähäinen tuottavuuskehitys ei ole pelkästään julkisten palvelujen ongelma. Melko tasaisen tai jopa vähenevän tuottavuuden aloja ovat esimerkiksi yksityiset koulutus- ja terveyspalvelut sekä liike-elämän palvelut.

Tuottavuutta kuvataan tuotosten ja panosten suhteena: tuottavuus on sitä parempi, mitä enemmän tuotosta saadaan käytettyjä panoksia kohden. Tuottavuuden paranemista pidetään yleensä myönteisenä asiana, mutta julkisia palveluja tuotettaessa asia on monimutkaisempi.

Tarkastelen seuraavassa yksityisten palveluiden työn tuottavuuden kehitystä Suomessa pitkällä aikavälillä vuosina 1975-2008. Tuotoksena olen käyttänyt kansantalouden tilinpidon tuotoksen volyymia ja panoksena tehtyjä työtunteja; näiden suhteen muutos kuvaa työn tuottavuuden muutosta. Järjestöjen tuottamia palveluita en ole lukenut yksityisiin palveluihin.

Parantuneen tuottavuuden aloja

Yksityisten palveluiden tuottavuuden kehitys vaihtelee aloittain hyvin paljon. Esimerkiksi pankeissa työn tuottavuus on lisääntynyt keskimäärin 4,6 prosenttia vuodessa vuodesta 1975 vuoteen 2008. Kaupanalalla tuottavuus on parantunut 2,7 prosenttia vuodessa.

Joillakin liikenteen aloilla tuottavuus on kasvanut nopeasti: ilmaliikenteessä yli 5 ja vesiliikenteessä 3,9 prosenttia vuodessa. Eniten tuottavuus on noussut tietoliikenteessä, erityisesti teleliikenteessä, mutta postitoiminnassakin 3 prosenttia vuodessa.

On helppo tajuta, miksi työn tuottavuus on kasvanut. Pankit ovat parantaneet tietotekniikkaansa ja automatisoineet prosessejaan, kaupat ovat kehittäneet logistiikkaansa, laivat ja lentokoneet ovat entistä suurempia.

Eräiden yksityisten palveluiden työn tuottavuuden muutos vuosina 1975-2008.
Keskimäärin prosenttia vuodessa.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010