Opiskelijoiden ja ikääntyvien työllisyys

  1. Opiskelijoiden työmarkkina-asema vuosina 2003-2008
  2. 55-74-vuotiaiden työllisyys 2000-luvulla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Laura Hulkko toimii tutkijana Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä.

Sekä opiskelijoiden että 55 vuotta täyttäneiden työllisyys on lisääntynyt 2000-luvulla. Tässä tarkastellaan näiden ryhmien työssäkäynnin yleisyyttä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella.

Opiskelijoiden työmarkkina-asema vuosina 2003-2008

Opiskelijaksi määritellään työvoimatutkimuksessa henkilö, joka ilmoittaa opiskelevansa tutkintoon johtavassa koulutuksessa joko peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Määritelmä on riippumaton henkilön työmarkkina-asemasta. Opiskelija voidaan luokitella tilastossa joko työlliseksi, työttömäksi tai työvoiman ulkopuoliseksi.

Opiskelijoiden työllisyys ja työttömyys noudattavat tiettyä kausivaihtelua. Opiskelijoiden työttömyysaste on korkeimmillaan toisella vuosineljänneksellä eli huhti-, touko- ja kesäkuussa, jolloin monet opiskelijat etsivät kesätöitä tai ovat päättämässä opintojaan. Tällöin he täyttävät aktiivisen työnetsinnän kriteerit ja tulevat näin luokitelluksi työttömiksi. Opiskelijoiden työllisyysaste puolestaan on niinikään kesätöiden vuoksi aina korkeampi toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Taulukoissa 1 ja 2 sekä kuviossa 1 on kuvattu opiskelijoiden työmarkkina-asemaa vuosina 2003-2008. Taulukossa 1 ovat mukana vain 15-24-vuotiaat opiskelijat ja taulukossa 2 kaikki 15-64-vuotiaat opiskelijat.

Taulukko 1. 15-24-vuotiaiden opiskelijoiden työmarkkina-asema neljännesvuosittain 2003-2008

Vuosi ja neljännes Opiskelijoita yhteensä,
1000 henkeä
Työllisiä opiskelijoita,
1000 henkeä
Työttömiä opiskelijoita,
1000 henkeä
Työvoiman ulkopuolisia
opiskelijoita,
1000 henkeä
Opiskelijoiden työllisyysaste,
%
2003 / I 442 98 34 310 22,2
2003 / II 399 125 74 200 31,3
2003 / III 400 134 20 246 33,5
2003 / IV 445 87 21 337 19,6
2004 / I 445 90 31 324 20,2
2004 / II 425 136 77 212 32,0
2004 / III 412 141 20 251 34,2
2004 / IV 449 102 22 325 22,7
2005 / I 449 94 34 321 20,9
2005 / II 446 145 76 225 32,5
2005 / III 433 144 20 269 33,3
2005 / IV 455 110 24 321 24,2
2006 / I 452 102 33 317 22,6
2006 / II 441 147 74 220 33,3
2006 / III 431 156 19 256 36,2
2006 / IV 460 119 21 320 25,9
2007 / I 458 109 34 315 23,8
2007 / II 448 167 66 215 37,3
2007 / III 433 168 17 248 38,8
2007 / IV 452 122 23 307 27,0
2008 / I 446 116 28 302 26,0
2008 / II 430 168 68 194 39,1
2008 / III 424 156 18 250 36,8
2008 / IV 439 116 21 302 26,4

Taulukko 2. 15-64-vuotiaiden opiskelijoiden työmarkkina-asema neljännesvuosittain 2003-2008

Vuosi ja neljännes Opiskelijoita yhteensä,
1000 henkeä
Työllisiä opiskelijoita,
1000 henkeä
Työttömiä opiskelijoita,
1000 henkeä
Työvoiman ulkopuolisia
opiskelijoita,
1000 henkeä
Opiskelijoiden työllisyysaste,
%
2003 / I 656 241 46 369 36,7
2003 / II 579 244 94 241 42,1
2003 / III 589 268 30 291 45,5
2003 / IV 657 228 34 395 34,7
2004 / I 658 232 44 382 35,3
2004 / II 640 281 96 263 43,9
2004 / III 607 276 33 298 45,5
2004 / IV 674 250 37 387 37,1
2005 / I 674 246 47 381 36,5
2005 / II 657 294 92 271 44,7
2005 / III 630 280 31 319 44,4
2005 / IV 683 263 37 383 38,5
2006 / I 687 264 48 375 38,4
2006 / II 657 301 89 267 45,8
2006 / III 637 306 28 303 48,0
2006 / IV 702 285 33 384 40,6
2007 / I 706 279 50 377 39,5
2007 / II 683 335 81 267 49,0
2007 / III 640 319 25 296 49,8
2007 / IV 695 292 35 368 42,0
2008 / I 700 299 40 361 42,7
2008 / II 667 342 83 242 51,3
2008 / III 643 317 28 298 49,3
2008 / IV 672 278 30 364 41,4

Kuvio 1. Opiskelijoiden työllisyysaste neljännesvuosittain 2003-2008

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.2.2009