Julkaistu: 23.9.2013

Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin

  1. Yli 4 500 suomalaista elää rekisteröidyssä parisuhteessa
  2. Vain harva yli 60-vuotias on rekisteröinyt suhteensa
  3. Suomessa on 400 "virallista" sateenkaariperhettä
  4. Joka kolmannella rekisteröidyllä naisparilla on lapsia
  5. Sateenkaariperheissä on vähemmän ja nuorempia lapsia kuin muissa perheissä
  6. Joka kolmas kotimainen adoptio on perheen sisäinen
  7. Aavistuksen värikkäämpi kuva suomalaisista perheistä
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdella sivulla


Kirjoittaja: Kirsti Pohjanpää on kehittämispäällikkö Tilastokeskuksen tiedonhankinta-yksikössä. Perhe- ja väestötilastojen asiantuntijana on toiminut Marjut Pietiläinen Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksiköstä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2013.

Vuonna 2012 Suomessa eli yli 4 500 naista ja miestä rekisteröidyssä parisuhteessa. Joka viides rekisteröityyn parisuhteeseen pohjautuva perhe oli lapsiperhe ja useammalla kuin joka kolmannella naisparilla oli lapsia. Tilastojen pohjalta on mahdollista tarkastella vain sellaisia sateenkaariperheitä, joissa vanhemmat ovat rekisteröineet parisuhteensa.

 

Arvioiden mukaan 5–15 prosenttia väestöstä kuuluu seksuaalivähemmistöön (ks. Lehtonen 2007). Vähemmistön muodostavat homot, lesbot ja biseksuaalit. Henkilön seksuaalisuutta ei tilastoida, eikä seksuaalivähemmistön koosta ole siten tarkkaa tietoa. Seksuaalisuuden raja-aidat ovat häilyviä, ja homo- ja heteroseksuaalinen suuntautuminen saattaa vaihdella eri elämänvaiheissa. Puhutaankin Kinseyn asteikosta, jossa ihmisen seksuaalinen suuntautuneisuus sijoittuu ääripäiden (täysin heteroseksuaalinen – täysin homoseksuaalinen) väliin. Seksuaalinen suuntautuneisuus on aina ihmisen oma arvio. (Ks. myös EU LGBT survey 2013, 8.)

Sateenkaariperheiksi kutsutaan sellaisia lapsiperheitä tai perhettä suunnittelevia, joissa ainakin yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön (ks. myös Moring 2013, 10 ja 54; Kansaneläkelaitos). Sateenkaariperheen lapset ovat syntyneet joko hedelmöityshoitojen tai koti-inseminaation avulla tai puolisoiden edellisistä suhteista. Tässä artikkelissa tarkastelen kahden naisen tai kahden miehen muodostamia perheitä ja lapsiperheitä tilastojen valossa. Tilastojen pohjalta on mahdollista tarkastella vain sellaisia sateenkaariperheitä, joissa vanhemmat ovat rekisteröineet parisuhteensa.

Yli 4 500 suomalaista elää rekisteröidyssä parisuhteessa

Parisuhteiden rekisteröinti tuli Suomessa mahdolliseksi 1.3.2002. Samana vuonna lähes 450 paria rekisteröi suhteensa. Alkuinnostuksen jälkeen rekisteröityjen parisuhteiden määrä on lisääntynyt noin 200–300 parin vuosivauhdilla. (Kuvio 1.) Hiukan yli kymmenessä vuodessa yhteensä lähes 3 000 nais- ja miesparia on saanut juridisen statuksen parisuhteelleen.

Kuvio 1. Uudet rekisteröidyt parisuhteet vuosina 2002–2012.

Lähde: Tilastokeskus. Siviilisäädyn muutokset.

Suomessa solmitaan vuosittain noin 29 000 miehen ja naisen välistä avioliittoa. Kaikista uusista liitoista rekisteröityjen parisuhteiden osuus on viime vuosina ollut noin prosentti. Vuonna 2002 se oli korkeimmillaan eli 1,7 prosenttia kaikista uusista liitoista.

Vuonna 2012 Suomessa eli yli 4 500 henkilöä rekisteröidyssä parisuhteessa. Näistä lähes 4 000 henkilöä (90 prosenttia) asui yhdessä puolisonsa kanssa, ja siten he kuuluvat perhetilastoinnin piiriin (ks. tietolaatikko, kuvio 2). Vuonna 2009 voimaan tullut oikeus perheen sisäiseen adoptioon ilmenee vuonna 2010 yli 30 prosentin lisäyksenä uusissa parisuhteissa ja suhteiden naisvaltaistumisena (kuviot 1 ja 2).

Kuvio 2. Rekisteröityjen parisuhteiden perheet sukupuolen mukaan vuosina 2002–2012.

Lähde: Tilastokeskus. Perheet.

Kuten osa avioliitoista, niin myös osa rekisteröidyistä parisuhteista päätyy eroon. Noin sata suhteensa rekisteröinyttä pariskuntaa erosi vuonna 2012. Kaiken kaikkiaan noin 500 rekisteröityä parisuhdetta on päätynyt eroon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2012 lopussa Suomessa eli noin 850 henkilöä, joiden rekisteröity parisuhde oli päätynyt joko eroon tai puolison kuolemaan.

Parisuhteen rekisteröinti on hiukan yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa: vuonna 2012 uusista parisuhteista 68 prosenttia solmittiin naisten kesken. Kaikista rekisteröidyistä parisuhteista lähes 60 prosenttia on solmittu kahden naisen kesken. Naisten osuus on kasvanut vuosi vuodelta; vain ensimmäisenä vuonna hiukan useampi mies- kuin naispariskunta virallisti liittonsa (kuvio 2).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013