Julkaistu: 23.9.2013

Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin

  1. Yli 4 500 suomalaista elää rekisteröidyssä parisuhteessa
  2. Vain harva yli 60-vuotias on rekisteröinyt suhteensa
  3. Suomessa on 400 "virallista" sateenkaariperhettä
  4. Joka kolmannella rekisteröidyllä naisparilla on lapsia
  5. Sateenkaariperheissä on vähemmän ja nuorempia lapsia kuin muissa perheissä
  6. Joka kolmas kotimainen adoptio on perheen sisäinen
  7. Aavistuksen värikkäämpi kuva suomalaisista perheistä
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdella sivulla


Joka kolmas kotimainen adoptio on perheen sisäinen

Rekisteröidyille pareille perheen sisäinen adoptio tuli mahdolliseksi syyskuussa 2009. Perheen sisäisessä adoptiossa sosiaalinen vanhempi vahvistaa vanhemmuutensa puolisonsa lapseen. Ilman adoptiota sosiaalinen vanhempi käsitetään lapselle juridisesti vieraaksi. Suomessa kaksi naista tai kaksi miestä ei voi yhdessä adoptoida lasta.

Vuonna 2012 Suomessa tehtiin kaikkiaan 466 adoptiota. Näistä 208 koski ulkomailla syntynyttä ja loput 258 olivat kotimaisia adoptioita. Yleisintä on alaikäisen lapsen adoptointi (yli 80 prosenttia kaikista adoptioista), vain 85 adoptiota koski 18 vuotta täyttänyttä.

Sateenkaariperheiden sisäiset adoptiot kasvattivat jo vuonna 2010 kotimaisten adoptioiden määrää, ja viime vuosina useampi kuin joka kolmas kotimainen adoptio on ollut sateenkaariperheen sisäinen adoptio (kuvio 8).

Kuvio 8. Kotimaiset adoptiot ja rekisteröityyn parisuhteeseen perustuvat perheen sisäiset adoptiot vuosina 2002–2012*.

* Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa tuli Suomessa mahdolliseksi syyskuussa 2009.

Lähde: Tilastokeskus. Adoptiot.

Vuonna 2012 tehtiin lähes sata perheen sisäistä adoptiota, joissa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä adoptoi puolisonsa juridisen lapsen. Kaiken kaikkiaan yli 300 lasta on adoptoitu perheen sisäisesti rekisteröidyn parisuhteen turvin. (Taulukko.)

Taulukko. Lapsen ikä adoptiohetkellä rekisteröityyn parisuhteeseen perustuvissa perheen sisäisissä adoptioissa vuosina 2009–2012*. Prosenttia.

2009–2010
%
2011
%
2012
%
Yhteensä 2009–2012
%
Alle 1-vuotias 34 78 81 74
1–4-vuotias 47 9 8 45
5–18-vuotias 20 13 11 24
Yhteensä 100 100 100 100
Sateenkaariperheiden
perheen sisäiset adoptiot,
lukumäärä

137

90

90

317

* Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa tuli Suomessa mahdolliseksi syyskuussa 2009.

Lähde: Tilastokeskus. Adoptiot.

Vuosina 2011 ja 2012 noin 80 prosenttia sateenkaariperheiden sisäisistä adoptioista koski alle yksivuotiaita vauvoja. Vuosina 2009–2010 lähes puolet sateenkaariperheiden adoptoiduista lapsista oli 1–4-vuotiaita ja joka kolmas vauvaikäinen. Tästä voi päätellä, että perheen sisäinen adoptio tehdään varsin varhaisessa vaiheessa lapsen syntymän jälkeen ja että lakimuutoksen myötä adoptointi kohdistui ensin hiukan vanhempiin lapsiin. Tähän mennessä joka neljännessä sateenkaariperheen sisäisessä adoptiossa lapsi on ollut yli viisivuotias. (Taulukko.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013