Julkaistu: 23.9.2013

Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin

  1. Yli 4 500 suomalaista elää rekisteröidyssä parisuhteessa
  2. Vain harva yli 60-vuotias on rekisteröinyt suhteensa
  3. Suomessa on 400 "virallista" sateenkaariperhettä
  4. Joka kolmannella rekisteröidyllä naisparilla on lapsia
  5. Sateenkaariperheissä on vähemmän ja nuorempia lapsia kuin muissa perheissä
  6. Joka kolmas kotimainen adoptio on perheen sisäinen
  7. Aavistuksen värikkäämpi kuva suomalaisista perheistä
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdella sivulla


Lähteet:

EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a glance 2013. Belgium: FRA Europeran Union Agency for Fundamental Rights.
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf.

Kansaneläkelaitos. Sateenkaariperheen tuet. http://www.kela.fi/sateenkaariperhe (22.7.2013).

Kansaneläkelaitos. Muutto yhteen. http://www.kela.fi/kun-elamantilanne-muuttuu_muutto-yhteen (22.7.2013).

Lehtonen, Jukka 2007. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä syrjintä. Teoksessa: Lepola, Outi & Villa, Susan (toim.). Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki: Ihmisoikeusliitto.

Moring, Anna 2013. Oudot perheet. Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Väitöskirja. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tilastokeskus 2012. Adoptiot. http://www.stat.fi/til/adopt/index.html.

Tilastokeskus 2012. Perheet. http://www.stat.fi/til/perh/index.html.

Tilastokeskus 2012. Siviilisäädyn muutokset. http://www.stat.fi/til/ssaaty/index.html.

Tilastokeskus 2012. Väestörakenne. http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/index.html.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013