Ulkomaankauppa piristyi kriisin jälkeen

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee asiantuntijana Tilastokeskuksessa yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 3/2011.

Saksan ulkomaankaupassa oli suurin ylijäämä vuonna 2010, reilut 150 miljardia euroa. EU-maiden vertailussa myös Irlannilla ja Hollannilla oli merkittävä ylijäämä. Sen sijaan mittavimmat alijäämät olivat Britannialla, Ranskalla, Espanjalla ja Italialla.

Kriisimaista sekä Kreikalla että Portugalilla oli vaikeuksia ulkomaankauppansa tasapainon kanssa, molemmissa alijäämää kertyi noin 20 miljardia euroa. Suomen ulkomaankaupan tase ylsi lähes miljardiin euroon eli niukasti positiiviseksi.

Ulkomaankauppa kasvaa usein tasatahtia viennin ja tuonnin kanssa. Tätä selittää osin tuotannon maailmanlaajuinen ketjuttaminen. Yhä jalostetummat ja teknisesti monimutkaisemmat tuotteet sisältävät tyypillisesti laajan kirjon tuontikomponentteja, jotka integroidaan vientiin meneviin lopputuotteisiin.

Ulkomaankaupan kasvu 2010 edelliseen vuoteen verrattuna

Lähde: Eurostat tiedote 44/2011 18.3.2011

Ruotsi ja Viro kasvun kärjessä

Maailmantalouden kohentuminen on saanut ulkomaankaupan ripeään kasvuun monissa maissa. EU-maissa ulkomaankauppa piristyi vuosina 2009–2010 kuitenkin hyvin vaihtelevasti.

Suomessa talouden romahdus supisti vientiä poikkeuksellisen paljon eli lähes kolmanneksen. Suomen ulkomaankauppa kasvoi vuonna 2010 kuitenkin lähes 20 prosentin vauhtia, tuonti hieman vientiä enemmän.

Pohjoismaista Ruotsin ulkomaankaupan kasvuvauhti oli ylivertainen. Tuonti lisääntyi 30 prosenttia ja vienti 27 prosenttia. Tanskan ulkomaankaupan elpyminen sen sijaan oli vaatimatonta myös muihin EU-maihin verrattuna. Toisaalta Tanskan ulkomaankauppa on Suomeen verrattuna selvästi ylijäämäistä ja huomattavasti suurempaa.

Tuore euromaa Viro on hyvää vauhtia toipumassa taantumastaan, ainakin ulkomaankaupan perusteella. Viron kauppatase oli vuonna 2010 puoli miljardia alijäämäinen, mutta reilun kolmanneksen kasvu viennissä on vaikuttava saavutus.

Viimeisimpien tietojen mukaan Suomen viennin arvo kuitenkin notkahti vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

__________

EU-maiden ulkomaankaupan kehitys oli vuonna 2010 monelta osin positiivinen. EU:n yhteenlaskettu vienti kasvoi etenkin Brasiliaan (45 %), Turkkiin (39 %) ja Kiinaan (37 %). Kauppataseen ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa kasvoi selvästi. Toisaalta kauppataseen vaje Venäjän ja etenkin Kiinan kanssa oli mittava. Koko EU:n ulkomaakaupan vaje lisääntyi etenkin energiasektorilla.


Päivitetty 25.5.2011