Iso data – suuret lupaukset ja pullonkaulat

  1. Iso data on bisnestä
  2. Kuluttajan vakoilua...
  3. ...ja hyödyllistä ennakointia
  4. Elämä yllättää aina
  5. Tarvitaan uudenlaista asiantuntijuutta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elämä yllättää aina

Ennustaminen kuitenkin epäonnistuu usein, sillä data tuottaa harvoin yksinkertaisia tuloksia. Korrelaatioista kun ei voi johtaa kausaliteettia eli syy-seuraussuhdetta.

Kehityksen ennakointi edellyttää yleensä niin monimutkaisia malleja, ettei kukaan pysty eikä jouda arvioimaan kattavasti niihin sisältyvien oletusten realistisuutta. Bisneksen kannalta riski on myös se, että malleissa on usein runsaasti sellaista tietoa, jota ei tiedä kuin yksi ihminen.

Mallit muuttavat ihmisten käyttäytymistä ja synnyttävät takaisinkytkentäkehiä, jotka johtavat kasautuviin kehityskulkuihin. Useat rahoitusmarkkinoiden kriisiin johtaneet prosessit pohjautuivat tällaisille lähes automaattisesti toimiville markkinakehitystä ennakoiville rahoitusinstrumenttien osto- ja myyntiohjelmille. Tai päinvastoin: jos edellä esitetyn esimerkin tuleville äideille olisi kerrottu, että heidän ostojansa seurataan, olisi ostokäyttäytyminen voinut muuttua.

Mallit eivät osaa ottaa huomioon ulkopuolisia riskejä. Kaikki data on historiallista: se mikä vaikutti eilen, ei ehkä vaikutakaan tänään. Esimerkiksi öljyn hinnan nousu voi mullistaa ihmisten toiminnan ennakointiin pohjautuvat mallit ja rutiinit hyvin lyhyessä ajassa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012