Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Viranomaisten tietoon tulleet alaikäisiin kohdistuneet perheväkivaltatapaukset lisääntyivät 6,7 %

tiedote | Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021

Muutos

Rikos- ja pakkokeinotilastoon lisätty uusia tietokantataulukoita. Vanhoja siirretty arkistoon
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 900 uhria, mikä on 1,6 % edellisvuotista vähemmän. Uhreista aikuisia oli 8 300, mikä on 3,8 % edellisvuotta vähemmän. Alaikäisiä uhreja oli 2 600.

Pääkohdat

  • Aviopuolison tekemän parisuhdeväkivallan uhrien määrä väheni 7,9 % edellisvuodesta.
  • Vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ilmoitettiin 6,9 % edellisvuotta enemmän. Tietoon tuli hieman yli 2 400 tapausta.
  • Alaikäisistä uhreista 52 % oli tyttöjä ja täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 75 %.
  • Pari- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 77 % oli miehiä. Jos uhri on alaikäinen, epäillyistä miehiä on 66 %.
  • Tilastossa ovat vain viranomaisten tietoon tulleet tapaukset. Läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Täysi-ikäiset uhrit

Tietoon tulleen pari- ja lähisuhdeväkivallan yli 18-vuotiasta uhreista 6 200 oli naisia. Miesuhreja puolestaan oli 2 100. Naisuhrien määrä väheni 3,3 % edellisvuodesta ja miesuhrien 5,2 %.

Täysi-ikäisillä uhreilla pari- ja lähisuhdeväkivallasta 46 % oli nykyisen avio- tai avopuolison tekemää. Naisilla osuus oli 49 % ja miehillä 37 %. Miehillä muun kuin entisen tai nykyisen puolison tekemien tekojen osuus on naisia suurempi. Miehillä sisarusten tekemän väkivallan osuus oli 11 % kun se naisilla oli 2 %.

Alaikäiset uhrit

Alaikäisistä, alle 18-vuotiaista, uhreista poikia oli hieman yli 1 200 ja tyttöjä hieman alle 1 400. Tyttöuhrien määrä kasvoi 11,2 % ja poikauhrien 2,1 % vuodesta 2020. Noin 53 % alle 13-vuotiaista uhreista oli poikia. 13-17-vuotiaista uhreista noin 68 % oli tyttöjä.

Poikien kohdalla tekijä oli 90 % tapauksista uhrin vanhempi. Tytöillä vanhempien osuus oli 84 %.

Muutos

Rikos- ja pakkokeinotilastoon lisätty uusia tietokantataulukoita. Vanhoja siirretty arkistoon
Lue lisää muutoksesta

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
05.10.2022

Viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit uhrin ja tekijän suhteen mukaan 2017-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.