Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Viranomaisten tietoon tulleet alaikäisiin kohdistuneet perheväkivaltatapaukset lisääntyivät 6,7 %

tiedote | Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021

Muutos

Rikos- ja pakkokeinotilastoon lisätty uusia tietokantataulukoita. Vanhoja siirretty arkistoon
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 900 uhria, mikä on 1,6 % edellisvuotista vähemmän. Uhreista aikuisia oli 8 300, mikä on 3,8 % edellisvuotta vähemmän. Alaikäisiä uhreja oli 2 600.

Keskeisiä poimintoja

 • Aviopuolison tekemän parisuhdeväkivallan uhrien määrä väheni 7,9 % edellisvuodesta.
 • Vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ilmoitettiin 6,9 % edellisvuotta enemmän. Tietoon tuli hieman yli 2 400 tapausta.
 • Alaikäisistä uhreista 52 % oli tyttöjä ja täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 75 %.
 • Pari- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 77 % oli miehiä. Jos uhri on alaikäinen, epäillyistä miehiä on 66 %.
 • Tilastossa ovat vain viranomaisten tietoon tulleet tapaukset. Läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Täysi-ikäiset uhrit

Tietoon tulleen pari- ja lähisuhdeväkivallan yli 18-vuotiasta uhreista 6 200 oli naisia. Miesuhreja puolestaan oli 2 100. Naisuhrien määrä väheni 3,3 % edellisvuodesta ja miesuhrien 5,2 %.

Täysi-ikäisillä uhreilla pari- ja lähisuhdeväkivallasta 46 % oli nykyisen avio- tai avopuolison tekemää. Naisilla osuus oli 49 % ja miehillä 37 %. Miehillä muun kuin entisen tai nykyisen puolison tekemien tekojen osuus on naisia suurempi. Miehillä sisarusten tekemän väkivallan osuus oli 11 % kun se naisilla oli 2 %.

Alaikäiset uhrit

Alaikäisistä, alle 18-vuotiaista, uhreista poikia oli hieman yli 1 200 ja tyttöjä hieman alle 1 400. Tyttöuhrien määrä kasvoi 11,2 % ja poikauhrien 2,1 % vuodesta 2020. Noin 53 % alle 13-vuotiaista uhreista oli poikia. 13-17-vuotiaista uhreista noin 68 % oli tyttöjä.

Poikien kohdalla tekijä oli 90 % tapauksista uhrin vanhempi. Tytöillä vanhempien osuus oli 84 %.

Muutos

Rikos- ja pakkokeinotilastoon lisätty uusia tietokantataulukoita. Vanhoja siirretty arkistoon
Lue lisää muutoksesta

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit uhrin ja tekijän suhteen mukaan 2017-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Rikos
 • Epäillyn sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Uhrin ikä
 • Uhrin sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Asumismuoto
 • Rikos
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.