Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet fall av familjevåld som kommit till myndigheternas kännedom och där offren var minderåriga ökade med 6,7 procent

meddelande | Brott och tvångsmedel 2021

Ändring

Statistiken över brott och tvångsmedel har kompletterats med nya databastabeller. Gamla har överförts till arkivet.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för familjevåld och våld i nära relationer, som kommit till myndigheternas kännedom, till 10 900 år 2021, vilket är 1,6 procent färre än året innan. Av offren var 8 300 vuxna, vilket är 3,8 procent färre än året innan. Antalet minderåriga offer var 2 600.

Huvudpunkter

  • Antalet offer för makes/makas våld i parförhållanden minskade med 7,9 % från året innan.
  • Det anmäldes 6,9 % fler fall av föräldrars våld mot sina barn än året innan. Något över 2 400 fall kom till kännedom.
  • Av de minderåriga offren var 52 % flickor och av de myndiga offren var 75 % kvinnor.
  • Av dem som misstänktes för familjevåld och våld i nära relationer var 77 % män. Om offret är minderårigt är 66 % av de misstänkta män.
  • I statistiken finns bara sådana fall som kommit till myndigheternas kännedom, långt ifrån allt familjevåld och våld i nära relationer anmäls till myndigheterna.

Ändring

Statistiken över brott och tvångsmedel har kompletterats med nya databastabeller. Gamla har överförts till arkivet.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
05.10.2022

Offer för familjevåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom 2017–2021, efter förhållandet mellan offret och gärningspersonen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252
Ansvarig avdelningschef