Brott och tvångsmedel: Statistiken har kompletterats med nya databastabeller

Ändringsdatum:

Siffrorna i de nya tabellerna kan till vissa delar avvika något från tidigare. Orsaken till detta är att behandlingen av tidigare års material harmoniserats med de senaste behandlingsreglerna.

Ny tabell

Ersätts

13rc

11ch

13rf

137g

13rd

Mera information

Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252