Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Työpaikkojen määrä laski suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ensimmäisenä koronavuonna 2020

tiedote | Työssäkäynti 2020

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2020 lopussa työpaikkoja oli 88 900 vähemmän kuin edellisvuonna. Työpaikkojen määrä laski eniten teollisuudessa (-19 100), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (-19 000) sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa (-16 100). Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä laski majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Toimialalla oli 71 000 työpaikkaa vuoden 2020 lopussa, mikä oli 21 % edellisvuotta vähemmän.

Pääkohdat

 • Työpaikkoja oli vuoden 2020 lopussa lähes 90 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna.
 • Työpaikkojen määrä laski suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (-21 %), kuljetuksessa ja varastoinnissa (-12 %) sekä taiteissa, viihteessä ja virkistyksessä (-12 %).
 • Kuntien väliset erot olivat suuria: Vantaalla työpaikkojen määrä laski noin 10 % ja Oulussa alle 1 %:n.

Työpaikkojen määrä laski etenkin ravitsemistoiminnassa sekä liikenteessä

Tarkemmalla toimialatasolla tarkasteltuna työpaikkojen määrä laski eniten ravitsemistoiminnassa (-14 100), työllistämistoiminnassa (-10 000) sekä maaliikenteessä ja putkijohtokuljetuksessa (-5 700). Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä laski sen sijaan ilmaliikenteessä (-56 %), matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnassa (-47 %), vesiliikenteessä (-42 %) sekä majoituksessa (-38 %).

Teollisuudessa työpaikkojen määrä väheni suhteellisesti eniten muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (-29 %) ja määrällisesti eniten muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (-4 900) sekä metallituotteiden valmistuksessa (-3 200).

Työpaikkojen määrä kasvoi eniten sosiaalihuollon avopalveluissa (8 600), julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa (2 700) sekä ohjelmistoissa, konsultoinnissa ja siihen liittyvässä toiminnassa (2 200).

Vantaalla työpaikkojen määrä laski 10 %

Suurimmissa kunnissa työpaikkojen lukumäärä laski suhteellisesti eniten Vantaalla, jossa oli vuoden 2020 lopussa noin 10 % vähemmän työpaikkoja kuin vuotta aikaisemmin. Vaasassa, Rovaniemellä ja Turussa työpaikkojen määrä väheni yli 6 % ja Lahdessa 5 %. Muissa suurimmissa kunnissa työpaikkojen määrä laski suhteellisesti vertailtuna selvästi vähemmän, Oulussa alle 1 %:n.

Toimialoittain tarkasteltuna Vantaalla työpaikkojen määrä laski suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (-35 %), kuljetuksessa ja varastoinnissa (-28 %) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (-13 %). Vaasassa työpaikkojen määrä laski suhteellisesti eniten taiteissa, viihteessä ja virkistyksessä (-22 %), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (-22 %) sekä teollisuudessa (-14 %). Rovaniemellä vastaavat toimialat olivat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (-26 %), majoitus- ja ravitsemistoiminta (-24 %) sekä kuljetus- ja varastointi (-20 %). Turussa ne olivat teollisuus (-23 %), kuljetus ja varastointi (-22 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta (-21 %).

Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos suurimmissa kunnissa vuonna 2020, %

Vaakapylväskuvio työpaikkojen suhteellisesta muutoksesta suurimmissa kunnissa vuonna 2020. Työpaikkojen lukumäärä laski suhteellisesti eniten Vantaalla, jossa oli vuoden 2020 lopussa noin 10 % vähemmän työpaikkoja kuin vuotta aikaisemmin. Vaasassa, Rovaniemellä ja Turussa työpaikkojen määrä väheni yli 6 % ja Lahdessa 5 %. Muissa suurimmissa kunnissa työpaikkojen määrä laski suhteellisesti vertailtuna selvästi vähemmän, Oulussa alle 1 %:n.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala
 • Sukupuoli
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiasema
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Toimiala
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Pendelöinti
 • Koulutusaste
 • Ikä
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Jukka Tapio
yliaktuaari
029 551 3429
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.