Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edelleen vuonna 2021

katsaus | Työssäkäynti 31.12.2021

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2021 työttömiä työnhakijoita oli 271 900, joista yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 39 %. Vuonna 2021 pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 16 % vuoteen 2020 verrattuna ja 68 % vuoteen 2019 verrattuna. Kaikkien työttömien määrä laski sen sijaan 23 % edellisvuoteen verrattuna, jolloin työttömiä oli yhteensä 351 600. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto kuvaa vuoden lopun väestön taloudellista toimintaa. Vuonna 2021 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 105 600 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli eniten 55–64-vuotiaissa (41 400) ja vähiten 18–24-vuotiaissa (4 600). Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 60 %. Sukupuolten välinen ero pitkäaikaistyöttömien määrässä oli suurin 18–24-vuotiaissa (65 % miehiä) ja pienin 55–64-vuotiaissa (57 % miehiä).

Aikasarjatarkastelussa vuoden lopun pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuodesta 2015 vuoteen 2019 yhteensä 46 % 62 800 henkilöön. Vuosina 2020–2021 pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 43 000 henkilöllä lähentyen vuoden 2016 tasoa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi eniten 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä (15 400 henkilöllä). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu oli suhteellisesti suurinta 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa määrä yli kaksinkertaistui 4 600 pitkäaikaistyöttömään.

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kasvoi eniten palvelualan tutkinnon suorittaneilla

Vuonna 2021 pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kasvoi 13 prosenttiyksikköä 39 %:iin. Vuosien 2015–2021 aikasarjatarkastelussa pitkäaikaistyöttömien osuus oli edellisen kerran korkeimmillaan vuonna 2016, jolloin osuus oli 33 %. Matalimmillaan osuus oli vuonna 2019; 24 %. Koulutusasteittain tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kasvoi vuonna 2021 keskiasteen tutkinnon suorittaneilla 14 prosenttiyksikköä 38 %:iin ja korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla 17 prosenttiyksikköä 43 %:iin. Tutkintotieto vuoden 2021 työttömille on vuodelta 2020.

Koulutusalojen mukaan tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömien osuus oli korkein vuonna 2021 tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (46 %), kaupan-, hallinnon ja oikeustieteen (45 %) ja yhteiskunnallisten alojen (44 %) koulutuksen suorittaneilla. Matalin pitkäaikaistyöttömien osuus oli puolestaan maa- ja metsätalousalan (32 %), terveys- ja hyvinvointialan (35 %) sekä kasvatusalan (36 %) koulutuksen suorittaneilla.

Vuonna 2021 pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kasvoi eniten palvelualojen tutkinnon suorittaneilla, joilla se kasvoi 18 prosenttiyksikköä 37 %:iin. Pienin kasvu oli maa- ja metsätalousalan koulutuksen suorittaneilla, joilla kasvu oli 9 prosenttiyksikköä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut yleisin toimiala

Pitkäaikaistyöttömistä 89 500 (85 %) oli ollut ennen työttömyyden alkua työllisenä. 18–24-vuotiaista työllisenä oli ollut hieman yli neljäsosa ja 55–64-vuotiaista lähes jokainen. Enemmistö (62 %) aiemmin työllisenä olleista oli työskennellyt viimeksi vuosien 2015–2019 aikana.

Yleisimmät pitkäaikaistyöttömien viimeisimmän työpaikan toimialat olivat: terveys- ja sosiaalipalvelut (10 600), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (10 300) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (9 100). Toimialat erosivat sukupuolen mukaan. Naisilla yleisimmät toimialat olivat: terveys- ja sosiaalipalvelut (7 000), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (3 900) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (3 900). Miehillä puolestaan nämä olivat: teollisuus (6 500), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (6 400) sekä rakentaminen (5 500).

Vuonna 2021 työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien viimeisimmän työpaikan toimiala sukupuolen mukaan

Vaakapylväskuvio vuonna 2021 työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien viimeisimmän työpaikan toimialasta sukupuolen mukaan. Yleisimmät pitkäaikaistyöttömien viimeisimmän työpaikan toimialat olivat: terveys- ja sosiaalipalvelut (10 600), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (10 300) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (9 100). Toimialat erosivat sukupuolen mukaan. Naisilla yleisimmät toimialat olivat: terveys- ja sosiaalipalvelut (7 000), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (3 900) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (3 900). Miehillä puolestaan nämä olivat: teollisuus (6 500), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (6 400) sekä rakentaminen (5 500).

Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla viimeksi työskennelleiden pitkäaikaistyöttömien yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat: sairaala- ja laitosapulaiset (1 600), sosiaalialan hoitajat (700) ja päiväkotiapulaiset (500). Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa vastaavia yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat puolestaan: toimistosiivoojat (1 700), kiinteistöhuollon työntekijät (700) sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (400). Tukku- ja vähittäiskaupassa näitä olivat: myyjät (2 700), myyntiedustajat (600), rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (600).

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Meri Raijas
yliaktuaari
029 551 3061
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.