Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet långtidsarbetslösa ökade ytterligare år 2021

översikt | Sysselsättning 31.12.2021

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa arbetssökande till 271 900 år 2021, och av dem hade 39 % varit arbetslösa utan avbrott i mer än ett år. År 2021 ökade antalet långtidsarbetslösa med 16 % jämfört med år 2020 och med 68 % jämfört med år 2019. Däremot minskade det totala antalet arbetslösa med 23 % jämfört med året innan, vilket innebär att antalet arbetslösa uppgick till totalt 351 600. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Service e-post
tyossakaynti@stat.fi
Meri Raijas
överaktuarie
029 551 3061
Ansvarig avdelningschef