Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten ansioiden mediaani 3 892 euroa vuonna 2021

tiedote | Valtion kuukausipalkat 2021

Muutos

Valtion kuukausipalkat -tilaston vuoden 2020 tietokantataulukot siirtyivät arkistokantaan ja niiden tilalle julkistettiin tilastovuoden 2021 tietokantataulukot.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 892 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 4 160 euroa. Säännöllisen työajan ansiot sisältävät tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita. Miehillä säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 4 149 euroa kuukaudessa ja naisilla 3 543 euroa.

Keskeisiä poimintoja

 • Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 892 euroa ja keskiarvo 4 160 euroa.
 • Valtiosektorilla oli vuonna 2021 yhteensä noin 76 900 palkansaajaa, joista puolet oli miehiä sekä puolet naisia.
 • Valtiolla suurin osa työskenteli joko erityisasiantuntijoina tai asiantuntijoina.
 • Valtion erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 4 592 euroa ja asiantuntijoiden 3 265 euroa.
 • Yleisin koulutusaste valtiolla oli ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet ja heidän mediaaniansionsa olivat 4 851 euroa.

Valtiolla oli vuonna 2021 yhteensä noin 76 900 palkansaajaa. Valtion yhteenlasketun palkansaajamäärän sukupuolijakauma oli hyvin tasainen ja palkansaajista naisia oli 38 500 ja miehiä 38 300. Valtiosektorilla suurin osa työskenteli joko erityisasiantuntijoina tai asiantuntijoina. Valtion palkansaajista noin 28 600 oli erityisasiantuntijoita, joista naisia oli 16 200 ja miehiä 12 400. Asiantuntijoina työskenteli noin 26 500 palkansaajaa ja heistä 15 500 oli naisia ja 11 000 miehiä. Asiantuntijoista ja erityisasiantuntijoista selvä enemmistö oli naisia, mutta johtajien osalta sukupuolijakauma oli tasaisempi. Valtiosektorin lähes 2 000 johtajasta noin puolet oli naisia ja puolet miehiä.

Erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 4 592 euroa. Erityisasiantuntijoista eniten ansaitsevan kymmenesosan (9. desiili) ansiot olivat vähintään 6 280 ja vähiten ansaitsevan kymmenesosan (1. desiili) enintään 3 265 euroa. Asiantuntijoiden säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 265 euroa, kun taas johtajien mediaaniansiot olivat 6 993 euroa.

Valtion palkansaajien yleisin koulutusaste on ylempi korkeakouluaste ja tähän ryhmään kuuluu yhteensä 24 900 palkansaajaa, joista naisia oli 13 900 ja miehiä 11 100. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 4 851 euroa. Yleisiä koulutusasteita olivat myös toinen aste ja alempi korkeakouluaste. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden valtion palkansaajien mediaaniansiot olivat 3 416 euroa ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat vain hieman korkeammat, 3 459 euroa.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan ansio on mediaaniansio. Valtion kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilastokeskus laatii valtion kuukausipalkat -tilaston Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) muodostamasta TAHTI-aineistosta. Tilastokeskuksen sektorikohtaiset palkka-aineistot kootaan 3.10.2022 julkaistavaan Palkkarakennetilastoon, jossa eri sektorien tiedot ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset.

Muutos

Valtion kuukausipalkat -tilaston vuoden 2020 tietokantataulukot siirtyivät arkistokantaan ja niiden tilalle julkistettiin tilastovuoden 2021 tietokantataulukot.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
28.04.2022

Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2021

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
28.04.2022

Valtiosektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattinimike
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Toimialaluokitus 2008
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Koulutusala
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.valtio@stat.fi
Matti Lahdenmäki
yliaktuaari
029 551 3690
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.