Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 892 euro år 2021

meddelande | Månadslöner inom staten 2021

Ändring

I fråga om statistiken över månadslöner inom staten har databastabellerna för år 2020 överförts till arkivdatabasen och i stället för dem har databastabellerna för statistikåret 2021 offentliggjorts.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 892 euro i månaden år 2021. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 4 160 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier. Medianlönen för ordinarie arbetstid var 4 149 euro i månaden bland män och 3 543 euro i månaden bland kvinnor.

Viktiga punkter

 • Medianlönen för månadsavlönade som arbetade inom staten för ordinarie arbetstid var 3 892 euro och medeltalet 4 160 euro.
 • År 2021 fanns det totalt omkring 76 900 löntagare inom den statliga sektorn, varav omkring hälften var män och hälften kvinnor.
 • Inom staten arbetade största delen antingen som specialister eller experter.
 • Medianlönen för specialister som arbetade inom staten för ordinarie arbetstid var 4 592 euro och för experter 3 265 euro.
 • Den vanligaste utbildningsnivån inom staten hade personer med examen på högre högskolenivå och deras medianlön var 4 851 euro.

Ändring

I fråga om statistiken över månadslöner inom staten har databastabellerna för år 2020 överförts till arkivdatabasen och i stället för dem har databastabellerna för statistikåret 2021 offentliggjorts.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Yrkesklassificeringen 2010
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Näringsgrensindelningen 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Utbildningsområde
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef