Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Månadslöner inom staten

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över månadslöner inom staten beskriver antalet löntagare som omfattas av statens budgetekonomi samt deras löner. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Uppgifterna fås från Statskontoret och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Månadslöner inom staten: Nya databastabeller publiceras och gamla arkiveras.
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten efter kön år 2023

Lönerna för heltidsanställda löntagare inom staten efter kön år 2023

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna