Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 973 euro år 2022

meddelande | Månadslöner inom staten 2022

Ändring

Databastabellerna för år 2021 arkiveras och ersätts med databastabeller för år 2022
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 973 euro i månaden år 2022. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 4 241 euro. Bland män var den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid 4 235 euro och bland kvinnor 3 632 euro i månaden.

Viktiga punkter

  • År 2022 arbetade totalt omkring 78 900 löntagare inom statens budgetekonomi och av dem var något över hälften kvinnor.
  • Lönerna för ordinarie arbetstid hos decilen med de högsta inkomsterna inom staten (9:e decilen) var minst 6 037 euro och hos decilen med de lägsta inkomsterna (1:a decilen) högst 2 828 euro i månaden.
  • Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier.

Ändring

Databastabellerna för år 2021 arkiveras och ersätts med databastabeller för år 2022
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Yrkesklassificeringen 2010
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgrensindelningen 2008
  • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Utbildningsnivå
  • Kön
  • Utbildningsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef