Inom statistiken över månadslöner inom staten publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Statistik: månadslöner inom staten

Ändringsdatum: 26.4.2023

Nya databastabeller och databastabeller som arkiveras

ny databastabell, kod och namn

tabell som ersätts och överförs till arkivet

13z1, Månadslöner inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010), 2022

13mc, Månadslöner inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010), 2021

13z2, Månadslöner inom staten inom näringsgrenarna, 2022

13md, Månadslöner inom staten inom näringsgrenarna, 2021

13z3, Månadslöner inom staten efter utbildning, 2022

13me, Månadslöner inom staten efter utbildning, 2021

Databastabellerna finns på finska, svenska och engelska, med undantag av tabell 13yz (Månadslöner inom staten efter yrkesgrupp, 2022) som endast finns på finska.

Se statistikgrenens alla databastabeller i databasen StatFin. De databastabeller som arkiveras finns tillgängliga i StatFins arkivdatabas.

Mera information