Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten ansioiden mediaani 3 973 euroa vuonna 2022

tiedote | Valtion kuukausipalkat 2022

Muutos

Vuoden 2021 tietokantataulukot arkistoidaan ja korvataan vuoden 2022 tietokantataulukoilla
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 973 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 4 241 euroa. Miehillä säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 4 235 euroa ja naisilla 3 632 euroa kuukaudessa.

Keskeisiä poimintoja

 • Valtion budjettitalouden piirissä työskenteli vuonna 2022 yhteensä noin 78 900 palkansaajaa, joista hieman yli puolet oli naisia.
 • Valtiolla työskentelevistä eniten ansaitsevan kymmenyksen (9. desiili) säännöllisen työajan ansiot olivat vähintään 6 037 euroa ja vähiten ansaitsevan kymmenyksen (1. desiili) enintään 2 828 euroa kuukaudessa.
 • Säännöllisen työajan ansiot sisältävät tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta eivät ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Ansioiden hajonta suurinta erityisasiantuntijoilla ja sotilailla

Valtiolla työskentelevien naisten sekä miesten ansioiden vaihtelu oli melko samankaltaista ja molempien osalta suuripalkkaisin kymmenys (9. desiili) ansaitsi vähintään 2,1-kertaisesti matalapalkkaisimpaan kymmenykseen (1. desiili) verrattuna. Sen sijaan ansioiden hajonnassa oli eroja ammattiryhmien välillä.

Ansioiden vaihtelu oli suurinta valtiolla työskentelevillä erityisasiantuntijoilla sekä sotilailla ja näissä ryhmissä suuripalkkaisin kymmenys ansaitsi vähintään 2,0 kertaa enemmän kuin matalapalkkaisin kymmenys. Näissä ammattiryhmissä ansioiden hajonta oli siis suurempaa kuin johtajilla, joista eniten ansaitseva kymmenys ansaitsi vähintään 1,8-kertaisesti vähiten ansaitsevaan kymmenykseen verrattuna. Ansioiden vaihtelu oli pienintä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä sekä palvelu- ja myyntityöntekijöillä, joista suuripalkkaisin kymmenys ansaitsi vähintään 1,5 kertaa matalapalkkaisinta kymmenystä enemmän.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ansiot vaihtelevat eniten

Yleisin koulutusaste valtiolla oli ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet ja heidän mediaaniansionsa olivat 4 929 euroa kuukaudessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 6 902 euroa ja matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat alle 3 249 euroa kuukaudessa.

Eri koulutusasteiden tutkinnon suorittaneita vertailtaessa erottuu ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet, joiden ansioiden vaihtelu oli suurinta ja joista eniten ansaitseva kymmenys ansaitsi vähintään 2,2 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenys. Ansioiden hajonta oli pienintä toisen asteen tai erikoisammattikoulutusasteen tutkinnon suorittaneilla, joista suuripalkkaisin kymmenys ansaitsi vähintään 1,7-kertaisesti matalapalkkaisimpaan kymmenykseen verrattuna.

Valtion kuukausipalkat -tilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilastokeskus laatii valtion kuukausipalkat -tilaston Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) muodostamasta TAHTI-aineistosta. Tilastokeskuksen sektorikohtaiset palkka-aineistot kootaan 3.10.2023 julkaistavaan palkkarakennetilastoon, jossa eri sektorien tiedot ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset.

Muutos

Vuoden 2021 tietokantataulukot arkistoidaan ja korvataan vuoden 2022 tietokantataulukoilla
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattinimike
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.valtio@stat.fi
Matti Lahdenmäki
yliaktuaari
029 551 3690
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.