Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2021

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 788 euro år 2020

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 788 euro i månaden år 2020. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 4 064 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier. Männens medianlön för ordinarie arbetstid var 4 052 euro och kvinnornas 3 432 euro.

Medianlönen för ordinarie arbetstid efter kön och yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) inom staten 2020

Medianlönen för ordinarie arbetstid efter kön och yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) inom staten 2020

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2020/vkp_2020_2021-04-29_tie_001_sv.html