Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2020

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 75 866 72 381 4 064 3 788
Kvinnor 37 595 35 093 3 803 3 432
Män 38 271 37 288 4 307 4 052
1 Chefer Totalt 1 954 1 930 7 025 6 894
Kvinnor 980 967 6 812 6 635
Män 974 963 7 236 7 114
2 Specialister Totalt 26 698 25 356 4 623 4 487
Kvinnor 14 968 14 059 4 474 4 345
Män 11 730 11 297 4 807 4 686
3 Experter Totalt 26 482 25 093 3 479 3 228
Kvinnor 15 228 14 133 3 197 2 990
Män 11 254 10 960 3 839 3 658
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 020 4 702 2 996 2 892
Kvinnor 3 822 3 545 2 944 2 881
Män 1 198 1 157 3 152 2 961
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 6 001 5 753 3 504 3 522
Kvinnor 1 212 1 106 3 322 3 311
Män 4 789 4 647 3 546 3 565
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 62 62 3 051 2 925
Kvinnor 18 18 2 932 2 748
Män 44 44 3 102 3 081
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 547 529 3 231 3 153
Kvinnor 43 41 2 605 2 480
Män 504 488 3 285 3 177
8 Process- och transportarbetare Totalt 247 232 2 675 2 560
Kvinnor 106 97 2 371 2 326
Män 141 135 2 884 2 796
9 Övriga arbetstagare Totalt 582 533 2 524 2 472
Kvinnor 422 375 2 508 2 472
Män 160 158 2 559 2 483
0 Militärer Totalt 7 525 7 485 4 591 4 436
Kvinnor 386 372 3 947 3 715
Män 7 139 7 113 4 624 4 469
Okänt Totalt 748 706 4 436 4 246
Kvinnor 410 380 4 315 4 136
Män 338 326 4 576 4 329

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2020, Tabellbilaga 1. Månadslöner inom statssektorn; löner efter yrkesklassificering 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2020/vkp_2020_2021-04-29_tau_001_sv.html