Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över månadslöner inom staten beskriver löner för löntagare som omfattas av statens budgetekonomi och deras antal. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Statistiken över statens löner har sedan år 2006 bildats utgående från det material som insamlats av Statskontoret och som erhålls via Tahti-systemet. Uppgifterna beskriver anställningsförhållanden som var i kraft den sista november statistikåret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/meta_sv.html