Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2020

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 75 866 72 381 4 064 3 788
Kvinnor 37 595 35 093 3 803 3 432
Män 38 271 37 288 4 307 4 052
Under 25 Totalt 1 824 1 717 2 797 2 733
Kvinnor 613 540 2 658 2 559
Män 1 211 1 177 2 858 2 805
25 - 29 Totalt 5 793 5 554 3 218 3 084
Kvinnor 2 628 2 460 3 035 2 862
Män 3 165 3 094 3 360 3 249
30 - 34 Totalt 7 306 7 021 3 606 3 476
Kvinnor 3 246 3 034 3 424 3 238
Män 4 060 3 987 3 741 3 586
35 - 39 Totalt 9 223 8 675 3 986 3 837
Kvinnor 4 195 3 783 3 762 3 611
Män 5 028 4 892 4 155 3 979
40 - 44 Totalt 10 550 9 981 4 265 4 084
Kvinnor 4 777 4 346 4 001 3 833
Män 5 773 5 635 4 464 4 243
45 - 49 Totalt 9 534 9 228 4 376 4 176
Kvinnor 4 453 4 230 4 101 3 881
Män 5 081 4 998 4 605 4 374
50 - 54 Totalt 11 485 11 211 4 346 4 073
Kvinnor 5 608 5 422 3 976 3 549
Män 5 877 5 789 4 688 4 458
55 - 59 Totalt 10 897 10 505 4 173 3 778
Kvinnor 6 322 6 045 3 853 3 344
Män 4 575 4 460 4 604 4 274
60 - 64 Totalt 8 113 7 454 4 215 3 713
Kvinnor 5 030 4 568 3 883 3 313
Män 3 083 2 886 4 740 4 409
Över 64 Totalt 1 141 1 035 4 172 3 631
Kvinnor 723 665 3 707 3 068
Män 418 370 5 016 4 688

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2020, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2020/vkp_2020_2021-04-29_tau_002_sv.html