Databastabellerna för år 2020 överfördes till arkivdatabasen och i stället för dem offentliggjordes databastabellerna för år 2021

Databastabellerna 135m, 135n, 135p och 135q för statistikåret 2020 överfördes till arkivdatabasen. De ersattes med följande tabeller för statistikåret 2021: 13mb (ersätter tabell 135m), 13mc (ersätter tabell 135n), 13md (ersätter tabell 135p) och 13me (ersätter tabell 135q).

Statistiken över månadslöner inom kommunsektorn publiceras inte som en tidsserie, eftersom det inte är att rekommendera att beräkna årliga förändringar i statistiken. Yrkes- och näringsgrensstrukturen inom den statliga sektorn förändras årligen, och därför beskriver siffrorna på statistikens aggregatnivå förändringen på hela den statliga sektorns nivå, inte löntagarnivån. I synnerhet är yrkesuppgifterna på den mest exakta nivån inte jämförbara mellan olika år.

Förfrågningar: palkat.valtio@stat.fi

Mera information

Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690