Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Peruskoulun oppilaista 23 % sai tehostettua tai erityistä tukea vuonna 2021

tiedote | Oppimisen tuki 2021

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yhä useampi peruskoulun oppilas sai oppimisen tukea vuonna 2021. Tehostettua tukea sai 75 800 eli 13,5 % peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 53 100 eli 9,4 % peruskoulun oppilaista. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus kasvoi 1,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.


Keskeisiä poimintoja

 • Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 62 % ja tyttöjä 38 %. Erityistä tukea saaneista poikia oli 70 % ja tyttöjä 30 %. Vuonna 2021 peruskoulun oppilaista poikia oli 51 % ja tyttöjä 49 %.
 • Yli kolmanneksella erityisen tuen oppilaista oli opetuksesta 80-100 % yleisopetuksen ryhmässä.
 • Yleisimmät tukimuodot olivat osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus. Avustajapalveluja oli yli puolella erityistä tukea saavista lapsista vuonna 2021. 
 • Kaikissa Manner-Suomen maakunnissa annettiin aiempaa suuremmalle osalle oppilaista oppimisen tukea.
 • Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 36 900 sai erityistä tukea vuonna 2021, mikä on 11 % ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä.

Kolmanneksella erityisen tuen oppilaista opetus kokonaan erityisluokassa tai -ryhmässä

Erityistä tukea saaneista oppilaista 6,0 %:lla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa syksyllä 2021. Kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain; vuonna 2021 osuus oli 7,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2011. Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa kokonaan opetuksensa saavien osuus pysyi vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla, 27 %:ssa. 

Erityistä tukea saaneista oppilaista 33 % sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa ja 37 %:lla oppilaista 80-100 % opetuksesta oli yleisopetuksen ryhmässä. Lopuilla 30 %:lla erityisen tuen oppilaista opetus oli tasaisemmin sekä yleisopetuksen ryhmissä että erityisryhmissä tai -luokissa.

”Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä” on korvattu syksystä 2020 luokalla ”Opetuksesta 80-100 % yleisopetuksen ryhmässä”, joka sisältää inkluusion määritelmän 80 % tai enemmän yleisopetuksen ryhmässä.

Erityisen tuen oppilaista 23 %:lla oli pidennetty oppivelvollisuus syksyllä 2021. Osuus on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuotena. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista poikia oli 69 % ja tyttöjä 31 %.

Osa-aikainen erityisopetus lisääntyi, tukiopetus väheni

Tehostettua tukea syksyllä 2021 saaneista oppilaista 79 %:lla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 55 %:lla tukiopetusta, 35 %:lla avustajapalveluita, 3 %:lla tulkitsemispalveluja ja 6 %:lla erityisiä apuvälineitä.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 47 %:lla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 41 %:lla tukiopetusta, 57 %:lla avustajapalveluita, 5 %:lla tulkitsemispalveluja ja 11 %:lla erityisiä apuvälineitä.

Osa-aikaista erityisopetusta annettiin syksyllä 2021 edellisvuotista enemmän sekä tehostettuna että erityisenä tukena. Tukiopetuksen osuus sen sijaan pieneni jonkin verran molemmissa tuen muodoissa.

Peruskoululaisista 23 % sai osa-aikaista erityisopetusta

Lukuvuonna 2020–2021 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 128 700 oppilasta, joka oli 22,7 % syksyn 2020 peruskoululaisista. Osuus on 1,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä lukuvuotena.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden poikien ja tyttöjen erot osuuksissa ovat tasoittuneet; tyttöjen osuus on noussut 20 %:iin, poikien osuus pysynyt 25 %:ssa lukuvuonna 2020-2021.

f534b01d-284e-4fb2-8060-a26fcc8ac04c

Syksyllä 2020 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 53 700 oppilaan tehostettuun tukeen ja 23 700 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2020–2021 saaneista 128 700 oppilaasta noin 51 300 eli 40 % sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Ainakin 30 %:lle peruskoululaisista jonkinlaista oppimisen tukea

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 30,3 % syksyn 2020 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2020–2021. Osuus on 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuotena.

Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2020–2021 yhteensä 171 700 oppilasta. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi yleistä tukea saatettiin antaa myös muilla tavoin, mutta nämä muut yleisen tuen tukimuodot eivät sisälly Tilastokeskuksen oppimisen tuki -tilastoon.

Runsaasti tukea Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa

Vuonna 2021 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppilaalle kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuodesta 2011, jolloin kolmiportainen tukijärjestelmä otettiin käyttöön.

Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Etelä- ja Pohjois-Karjalassa ja pienin Lapissa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli eri maakunnissa 12–17 %.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli maakunnittain 4–14 % välillä. Erityistä tukea saaneiden osuus Manner-Suomen maakunnista oli pienin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 4 %.

Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus on Kymenlaaksossa, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 30 % peruskoululaisista. Pienin tuen saajien yhteenlaskettu osuus oli Lapissa, 18 %.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea 36 900 opiskelijalle vuonna 2021

Vuonna 2021 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 36 900 sai erityistä tukea, mikä on 11 % ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä. Suurin osa, 86 %, opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 % erityisen tuen saajista.

Erityistä tukea sai vuonna 2021 kaikkiaan 36 500 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa. Osuus on 14 % kaikista ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista. Ammattitutkintokoulutuksessa erityistä tukea sai 0,6 % ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 0,1 % opiskelijoista.

Erityisen tuen saajista miehiä oli 51 % ja naisia 49 % vuonna 2021. Ammatillisessa koulutuksen opiskelijoista miehiä oli 48 % ja naisia 52 % vuonna 2021. Miesopiskelijoista kaikkiaan 12 % sai erityistä tukea, naisista 10 %.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun oppilaiden saama osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut sekä erityiset apuvälineet 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Oppilaitostyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Uudet tietokantataulukot
  Käytetyt luokitukset:
  • Vuosiluokka
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    vuosi
    Päivitetty:

    Tulevat julkaisut

    Taustatiedot

    Dokumentaatio
    Viittausohje

    Tilaston asiantuntijat

    Tiedustelut ensisijaisesti
    Palvelusähköposti
    koulutustilastot@stat.fi
    Heli Hiltunen
    yliaktuaari
    029 551 3314
    Vastaava osastopäällikkö

    Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

    Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.