Ämnen
Utbildning och forskning

I grundskolan fick 23 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd år 2021

meddelande | Stöd för lärande 2021

Enligt Statistikcentralens uppgifter fick allt fler grundskoleelever stöd för lärande år 2021. Totalt 75 800 fick intensifierat stöd, dvs. 13,5 procent av eleverna i grundskolan, medan 53 100 elever, dvs. 9,4 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever som fick intensifierat och särskilt stöd ökade med 1,7 procentenheter från året innan.

Viktiga punkter

 • Av de elever som fick intensifierat stöd var 62 % pojkar och 38 % flickor. Av dem som fick särskilt stöd var 70 % procent pojkar och 30 % flickor. År 2021 var 51 % av grundskoleeleverna pojkar och 49 % flickor.
 • Över en tredjedel av eleverna med särskilt stöd hade 80–100 % av undervisningen i en grupp för allmän undervisning.
 • De vanligaste stödformerna var specialundervisning på deltid och stödundervisning. Mer än hälften av de barn som fick särskilt stöd fick biträdesstöd år 2021.
 • I alla landskap i Fastlandsfinland fick en allt större del av eleverna stöd för lärande än tidigare.
 • Av de studerande inom yrkesutbildning som leder till examen fick 36 900 särskilt stöd år 2021, vilket är 11 % av antalet studerande inom yrkesutbildning.

f534b01d-284e-4fb2-8060-a26fcc8ac04c

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Specialundervisning på deltid, stödundervisning, biträdes- och tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd samt särskilda hjälpmedel år 2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Region
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Region
 • Läroanstaltstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Nya databastabeller
  Använda klassificeringar:
  • Årskurser
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Använda klassificeringar:
     • Region
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Använda klassificeringar:
     • Region
     • Läroanstaltstyp
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:

     Kommande publikationer

     Bakgrundsuppgifter

     Dokumentation
     Instruktion för hänvisning

     Statistikexperter

     Förfrågningar i första hand
     Heli Hiltunen
     överaktuarie
     029 551 3314
     Ansvarig avdelningschef