Ämnen
Utbildning och forskning

Stöd för lärande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över stöd för lärande beskriver elever som fått intensifierat eller särskilt stöd i grundskolan, specialundervisning på deltid samt specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur informationsresursen KOSKI. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Elever som fått specialundervisning på deltid under läsåren 2000/2001–2020/2021 efter kön

Stödformer för grundskoleelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna