Ämnen
Utbildning och forskning

Stöd för lärande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över stöd för lärande beskriver elever som fått intensifierat eller särskilt stöd i grundskolan, specialundervisning på deltid samt specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur informationsresursen KOSKI. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.06.2022

Andelen pojkar och flickor som fått specialundervisning på deltid under läsåren 2000/2001–2020/2021

Linjediagram med procentuella andelar av antalet flickor och pojkar i grundskolan som fått specialundervisning på deltid under läsåren 2001/2002–2020/2021. Pojkarnas andel har varit 20–25 % under hela granskningsperioden. Andelen flickor var mindre än 15 % under läsåret 2001/2002, men har stigit rätt så jämnt sedan dess och var redan 20 % under läsåret 2020/2021. Åren anges på raden, procenten på den lodräta axeln.
10.06.2022

Specialundervisning på deltid, stödundervisning, biträdes- och tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd samt särskilda hjälpmedel , %

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna