Ämnen
Utbildning och forskning

I grundskolan fick 24 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd år 2022

meddelande | Stöd för lärande 2022

Ändring

Statistiken stöd för lärande har reviderats: nu ingår uppgifter om stöd för inlärning inom förskoleundervisning som ges i samband med småbarnspedagogik. Gamla databastabeller har överförts till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter fick allt fler grundskoleelever stöd för lärande år 2022. Totalt 79 200 fick intensifierat stöd, dvs. 13,9 procent av eleverna i grundskolan, medan 55 500 elever, dvs. 9,7 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever som fick intensifierat och särskilt stöd ökade med 0,7 procentenheter från året innan.

Viktiga punkter

 • Av de elever som fick intensifierat stöd var 61 % pojkar och 39 % flickor. Av dem som fick särskilt stöd var 69 % pojkar och 31 % flickor. År 2022 var 51 % av grundskoleeleverna pojkar och 49 % flickor.
 • Av de elever i årskurserna 1–6 som fick särskilt stöd hade 34 % undervisning i sin helhet i en specialgrupp eller specialklass, i årskurserna 7–9 var motsvarande andel 29 % år 2022.
 • I landskapen varierar de sammanlagda mängderna av intensifierat och särskilt stöd från 20 % till 31 %.
 • I förskoleundervisning som ges i samband med småbarnspedagogik fick 11 % av eleverna intensifierat eller särskilt stöd. Av dem var 72 % pojkar och 28 % flickor.
 • Av de studerande inom yrkesutbildning som leder till examen fick 39 100 särskilt stöd år 2022. Det var för första gången fler kvinnor än män som fick stöd.

Ändring

Statistiken stöd för lärande har reviderats: nu ingår uppgifter om stöd för inlärning inom förskoleundervisning som ges i samband med småbarnspedagogik. Gamla databastabeller har överförts till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Region
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Region
 • Läroanstaltstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Årskurser
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Använda klassificeringar:
     • Region
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Använda klassificeringar:
     • Region
     • Läroanstaltstyp
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Databastabeller som utgått

     Kommande publikationer

     Bakgrundsuppgifter

     Dokumentation
     Instruktion för hänvisning

     Statistikexperter

     Förfrågningar i första hand
     Heli Hiltunen
     överaktuarie
     029 551 3314
     Ansvarig avdelningschef