Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Vuoden 2021 energiankulutus palautui koronavuoden jälkeen normaalille tasolle

tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2021

Muutos

Teknisen ongelman takia tiedot julkistettiin klo 12.00.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,36 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2021. Kokonaiskulutus palautui lähes 2019 vuoden tasolle nousten edellisvuodesta 7 %. Sähkön kulutus kasvoi 7 % 87,1 terawattituntiin (TWh). Uusiutuvan energian osuus jatkoi kasvamistaan ollen 42 % energian kokonaiskulutuksesta. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus yhteensä pysyi lähes muuttumattomana kattaen 34 % kokonaisenergiasta. Polttoaineiden energiankäytön hiilidioksidipäästöt vuonna 2021 olivat edeltävän vuoden tasolla 33,5 miljoonaa tonnia.

Keskeisiä poimintoja

  • Energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,36 miljoonaa terajoulea vuonna 2021. Kasvua edellisvuodesta oli 7 %.
  • Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta oli 42 %, mikä oli 14 % edeltävää vuotta suurempi. Suurin osa uusiutuvista polttoaineista on puupolttoaineita.
  • Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus kokonaiskulutuksesta oli 34 %. Määrä pysyi lähes muuttumattomana, mutta turpeen kulutus laski 11 %.
  • Sähkön kokonaiskulutus oli 87,1 TWh, joka oli 7 % suurempi vuoteen 2020 verrattuna.
  • Kaukolämmön tuotanto nousi kylmästä vuodesta johtuen 16 %.

Puupolttoaineiden osuus energiantuotannossa kasvaa

Uusiutuvien energialähteiden osuus jatkoi kasvuaan kattaen 42 % kokonaisenergiankulutuksesta. Muutos vuoteen 2020 oli 14 %, mikä tuli lähes yksinomaan puupolttoaineista. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus pysyi edeltävän vuoden tasolla ja kattoi 34 % kokonaisenergiankulutuksesta. Polttoainetasolla laskua oli turpeessa (11 %) ja määrällisesti merkittävimmässä öljyssä (4 %), kun maakaasun kulutus pysyi muuttumattomana. Kulutus kasvoi hiilessä 20 % ja muissa fossiilisissa polttoaineissa 11 %. Muiden energialähteiden osuus oli 24 %, näistä merkittävimpänä sähkön nettotuonti kasvoi edeltävään vuoteen verrattuna 18 %.

Loppukulutus kasvoi jokaisella sektorilla

Energian loppukulutus kasvoi vuonna 2021 jokaisella sektorilla, kuitenkin eniten rakennusten lämmityksessä (14 %) kylmien lämmityskausien vuoksi. Teollisuuden elpymisen myötä loppukulutus oli noin 6 % suurempi vuoteen 2020 verrattuna. Liikennesektorilla kasvu oli 3 %, jääden kuitenkin alle vuoden 2019 tason. Muiden sektoreiden kulutus kasvoi 1 % verran.

Kaukolämmön tuotanto lähellä ennätyslukemia

Kaukolämpöä tuotettiin 16 % edeltävää vuotta enemmän. Viimeksi kaukolämmön tuotanto oli suurempaa vuonna 2010, jolloin tuotanto oli suurinta ikinä. Sähkön kokonaiskulutus kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 7 % palaten koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kasvua oli jokaisella sektorilla: teollisuus ja rakentaminen 5 %, koti- ja maataloudet 10 % sekä palvelut ja julkinen sektori 5 %.

Päästöt pysyivät muuttumattomina

Vuoden 2021 ennakollisen tiedon mukaan polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt olivat 33,5 miljoonaa tonnia, joka vastaa viime vuoden tasoa. Lisätietoa päästöistä löydät Kasvihuonekaasut-tilaston ”Kasvihuonekaasut 2021, ennakko” -tiedotteesta.

Muutos

Teknisen ongelman takia tiedot julkistettiin klo 12.00.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2020-2021

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1990-2021

Energian loppukulutus sektoreittain 2019-2021

Energian loppukulutus 1990-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energian loppukäytön sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.