Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Energiförbrukningen år 2021 återgick till normal nivå efter coronaåret

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2021

Ändring

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen uppgick den totala energiförbrukningen i Finland till 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2021. Totalförbrukningen återgick till nästan 2019 års nivå då den steg med 7 procent från året innan. Elförbrukningen ökade med 7 procent till 87,1 terawattimmar (TWh). Andelen förnybar energi fortsatte att öka och utgjorde 42 procent av den totala energiförbrukningen. Den totala förbrukningen av fossila bränslen och torv var nästan oförändrad och täckte 34 procent av den totala energin. Koldioxidutsläppen från energianvändning av bränslen låg 2021 på föregående års nivå 33,5 miljoner ton.

Viktiga punkter

  • Den totala energiförbrukningen i Finland var 1,36 miljoner terajoule år 2021. Detta var en ökning med 7 % från året innan.
  • Den förnybara energins andel av totalförbrukningen var 42 %, vilket är 14 % mer än året innan. De flesta förnybara bränslen är träbränslen
  • De fossila bränslena och torven stod för 34 % av totalförbrukningen. Mängden var nästan oförändrad, men torvförbrukningen minskade med 11 %.
  • Den totala elförbrukningen uppgick till 87,1 TWh, vilket är 7 % mer än år 2020.
  • Produktion av fjärrvärme ökade med 16 % på grund av det kalla året.

Ändring

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.12.2022

Totalförbrukning av energi efter energikälla 2020-2021

14.12.2022

Förnybara energikällor 1990-2021

14.12.2022

Slutförbrukning av energi efter sektor 2019-2021

14.12.2022

Slutförbrukning av energi 1990-2021

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Energikälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sector
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Utsläppssektorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef