Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Venäjältä tuodun energian osuus 34 % energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2021

katsaus | Energian hankinta ja kulutus 31.12.2021

Tilastokeskus ja Luonnonvarakeskus yhteistyössä laskivat Venäjältä tuodun energian osuuden energian kokonaiskulutuksesta energialähteittäin. Ennakkotietojen mukaan Venäjältä tuotu energia kattoi 34 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2021. Maakaasun kohdalla osuus oli odotetusti kaikkein korkein, 92 %.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi tiedontarvetta

Helmikuun lopussa 2022 Venäjän käynnistämä hyökkäys Ukrainaan on saanut monet maat, Suomi mukaan lukien, yrittämään irtautumista venäläisestä energiasta. Kaikesta tavaratuonnista Venäjän osuus oli 12 % vuonna 2021. Tästä taas energiatuotteiden osuus oli 62 %. Suomen ja Venäjän välisestä tavarakaupasta on kerrottu kattavasti Tullin tiedotteessa EU:n vientipakotteet ja Suomen Venäjänkauppa.

Tilastokeskus on jo pitkään julkaissut tilastoja energian tuonneista maittain. Nämä tilastot perustuvat Tullin ulkomaankauppatilaston lukuihin ja niiden perusteella energiatuotteiden tuonnin arvosta selvästi eniten tulee Venäjältä. Energiatuotteiden tuonnin arvon nousu vuoden 2021 lopulla johtui fossiilisten polttoaineiden hintojen noususta, josta on kerrottu tarkemmin Tilastokeskuksen energian hinnat -tilaston julkistuksessa.

Venäjän aloittaman hyökkäyksen jälkeen Tilastokeskus on saanut runsaasti kyselyjä venäläiseen tuontienergiaan liittyen. Energian tuonnin lisäksi on kaivattu tietoa siitä, kuinka suuri osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on alun perin Venäjältä peräisin. Tilastokeskus on yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa ensimmäistä kertaa laskenut energialähteittäin Venäjän tuonnin osuuden energian kokonaiskulutuksesta.

Energiariippuvuus Venäjästä suurinta fossiilisissa polttoaineissa

Fossiilisten polttoaineiden kohdalla Suomi on täysin riippuvainen tuonnista. Venäjä taas on suurimpia fossiilisten polttoaineiden tuottajia ja viejiä. Siten ei olekaan yllättävää, että venäläisen energian osuus kulutuksesta on ollut suurinta fossiilisten polttoaineiden kohdalla. Vuoden 2021 ennakkotietojen mukaan maakaasun energiakäytöstä 92 % oli alkuperältään venäläistä. Fossiilisen öljyn kohdalla osuus oli 67 % ja hiilellä 52 %.

Uusiutuvien energialähteiden kohdalla Venäjän osuus on luonnollisesti paljon pienempi. Ainoastaan puupolttoaineiden kohdalla on tuontia Venäjältä. Suomessa vuonna 2021 käytetyistä puupolttoaineista venäläistä alkuperää oli 13 %. Luonnonvarakeskuksen julkaisemassa blogissa Suomi pärjää ilman venäläistä energiapuuta on kuvattu tarkemmin Venäjältä tuodun puun osuutta Suomen energiapuun käytöstä.

Ydinenergian käytöstä Venäjän tuonnin osuus viime vuonna oli 36 %. Tällä tasolla se on ollut jo vuosikymmeniä, mutta vuonna 2022 käynnistynyt Olkiluodon kolmas reaktoriyksikkö vähentää Venäjän osuutta ydinpolttoaineen käytöstä.

Sähkön nettotuonnissa Venäjän osuudessa on ollut suurta vaihtelua. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana tuonti oli suurimmillaan ja venäläistä sähköä virtasi Suomen kautta myös Ruotsiin. Vuonna 2021 Venäjän osuus sähkön nettotuonnista oli 51 %.

Laskentaan liittyy epävarmuuksia ja oletuksia

Venäjältä tuodun energian osuuden laskeminen energian kokonaiskulutuksesta ei ole aivan yksinkertaista ja siihen liittyy epävarmuuksia sekä oletuksia. Maakaasun osalta ongelmana on alkuperämaan selvittäminen. Virosta tuodun maakaasun määrä on kyllä tarkoin selvillä, mutta venäläistä alkuperää olevan kaasun osuus Virosta tuodusta kaasusta onkin jo vaikeampi selvittää. Öljyn osalta tilannetta mutkistaa se, että Suomi myös vie merkittävän määrän öljytuotteita. Puupolttoaineiden kohdalla taas ei tarkkaan tiedetä, meneekö Venäjältä tuotu puu metsäteollisuuden raaka-aineeksi vai poltetaanko se energiaksi. Tarkat oletukset ja laskentamenetelmät on kuvattu erillisessä liitedokumentissa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Suunta
  • Energiatuote
  • Maa
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Suunta
  • Energiatuote
  • Maa
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.