Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Viranomaisten tietoon tulleet avopuolison tekemät perheväkivaltatapaukset lisääntyivät 21,2 % vuonna 2022

tiedote | Rikos- ja pakkokeinotilasto 2022

Korjaus

Rikos- ja pakkokeinotilaston tietokantataulukoita korjattu
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Rikos- ja pakkokeinotilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 11 800 uhria, mikä on 7,9 % edellisvuotista enemmän. Uhreista aikuisia oli 9 100, mikä on 8,8 % edellisvuotta enemmän. Alaikäisiä uhreja oli 2 700 eli 5 % edellisvuotta enemmän.

Keskeisiä poimintoja

 • Aviopuolison tekemän parisuhdeväkivallan uhrien määrä kasvoi 9 % edellisvuodesta.
 • Alaikäisistä uhreista 52 % oli tyttöjä ja täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 74 %.
 • Vajaat 16 % viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista oli ulkomaalaistaustaisia.
 • Pari- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 76 % oli miehiä. Jos uhri oli alaikäinen, epäillyistä miehiä oli 65 %.
 • Tilastossa on vain viranomaisten tietoon tulleet tapaukset, läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Täysi-ikäiset uhrit

Tietoon tulleen pari- ja lähisuhdeväkivallan yli 18-vuotiasta uhreista 6 700 oli naisia. Miesuhreja puolestaan oli 2 300. Naisuhrien määrä kasvoi 8,1 % edellisvuodesta ja miesuhrien 10,7 %.

Täysi-ikäisillä uhreilla pari- ja lähisuhdeväkivallasta 48 % oli nykyisen avio- tai avopuolison tekemää. Naisilla osuus oli 50 % ja miehillä 40 %. Miehillä muun kuin entisen tai nykyisen puolison tekemien tekojen osuus on naisia suurempi. Miehillä sisarusten tekemän väkivallan osuus oli 10 % kun se naisilla oli 2 %.

Alaikäiset uhrit

Alaikäisistä, alle 18-vuotiaista, uhreista poikia oli hieman yli 1 300 ja tyttöjä hieman yli 1 400. Tyttöuhrien määrä kasvoi 4,2 % ja poikauhrien 5,9 % vuodesta 2021. Noin 53 % alle 13-vuotiaista uhreista oli poikia. 13-17-vuotiaista uhreista noin 65 % oli tyttöjä.

Vanhempien alaikäisiin lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ilmoitettiin 7,1 % edellisvuotta enemmän. Tietoon tuli 2 400 tapausta. Poikien kohdalla tekijä oli 90 % tapauksista uhrin vanhempi. Tytöillä vanhempien osuus oli 86 %.

Uhrin syntyperä

Vajaat 16 % viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista oli ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisista uhreista 72 % oli naisia tai tyttöjä. Suomalaistaustaisilla vastaava osuus oli 69 %. Ulkomaalaistaustaisista alle 18-vuotiaista uhreista 43 % oli poikia, kun suomalaistaustaisista alaikäisistä uhreista 49,5 %.

Muutos

Rikos- ja pakkokeinotilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita.
Lue lisää muutoksesta

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Viranomaisten tietoon tulleet perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit uhrin ja epäillyn suhteen mukaan 2018-2022

Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrit syntyperän, iän ja sukupuolen mukaan 2009

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Asumismuoto
 • Rikos
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Uhrin ikä
 • Uhrin sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Rikos
 • Epäillyn sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Uhrin ja epäillyn suhde
 • Epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.