Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet fall av familjevåld som kommit till myndigheternas kännedom och där sambon var gärningsperson ökade med 21,2 procent år 2022

meddelande | Brott och tvångsmedel 2022

Korrigering

Databastabeller inom statistiken över brott och tvångsmedel har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Inom statistiken över brott och tvångsmedel publiceras nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för våld i parrelationer och nära relationer, som kommit till myndigheternas kännedom, till 11 800 år 2022. Detta är 7,9 procent fler än året innan. Av offren var 9 100 vuxna, vilket är 8,8 procent fler än året innan. Antalet minderåriga offer uppgick till 2 700, dvs. 5 procent fler än året innan.

Viktiga punkter

 • Antalet offer för makes/makas våld i parrelationer ökade med 9 % från året innan.
 • Av de minderåriga offren var 52 % flickor och av de myndiga offren var 74 % kvinnor.
 • Något under 16 % av offren för familjevåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom hade utländsk bakgrund.
 • Av dem som misstänktes för våld i parrelationer och nära relationer var 76 % män. Om offret är minderårigt är 65 % av de misstänkta män.
 • I statistiken finns bara sådana fall som kommit till myndigheternas kännedom, långt ifrån allt familjevåld och våld i nära relationer anmäls till myndigheterna.

Ändring

Inom statistiken över brott och tvångsmedel publiceras nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Offer för familjevåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom 2018-2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Offrets kön
 • Offrets ålder
 • Boendeform
 • Brott
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Välfärdsområde
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Offrets ålder
 • Offrets kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Offrets kön
 • Brott
 • Misstänktas kön
 • Offrets ålder
 • Förhållande mellan offer och misstänkt
 • Misstänktäs ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252
Ansvarig avdelningschef