Databastabeller inom statistiken över brott och tvångsmedel har korrigerats

Statistik: brott och tvångsmedel

Offentliggörandet: brott och tvångsmedel 2022, familjevåld och våld i nära relationer, 5.10.2023

Korrigeringsdatum: 25.10.2023 (kl. 14:00)

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna. Antalen efter brottstyp har också ändrats.

Mera information

Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252