Ny databastabell inom statistiken över brott och tvångsmedel

Statistik: brott och tvångsmedel

Ändringsdatum: 5.10.2023

databastabell, kod och namn

Beskrivning av de nya uppgifterna

Offer för familjevåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom efter härkomst, kön, ålder, brottsrubricering, förhållande och anmälningsår

Mera information

Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252