Aiheet
EnergiaHinnat ja kulutus

Polttonesteiden ja maakaasun hinnat laskivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä

tiedote | Energian hinnat 2023, 2. vuosineljännes

Korjaus

Energian hinnat -tilaston tietokantataulukossa korjattu kaukolämmön hintatiedot vuoden 2023 ensimmäisen 6 kuukauden osalta
Lue lisää korjauksesta

Korjaus

Energian hinnat -tilaston tietokantataulukossa korjattu kaukolämmön hintatiedot vuoden 2023 ensimmäisen 6 kuukauden osalta.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan polttonesteiden ja maakaasun hinnat laskivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan. Myös suurten sähkönkäyttäjien hankkiman sähkön hinta laski. Jyrsinturpeen, metsähakkeen ja vähän sähköä käyttävien kuluttajatyyppien sähkön hinnat vastaavasti nousivat.

Keskeisiä poimintoja

 • Polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat kesäkuussa 2023 verrattuna vuotta aiempaan. Bensiinin kuluttajahinta laski 23 %, dieselin 24 % ja kevyen polttoöljyn 32 %.
 • Maakaasun hinnan viime syksystä asti jatkunut lasku tasaantui vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Toukokuun 2023 hintaan verrattuna maakaasun hinta hieman nousi kesäkuussa.
 • Jyrsinturpeen hinta nousi vuoden 2023 toisella neljänneksellä 16 % ja metsähakkeen hinta nousi 23 % verrattuna vuoden 2022 toiseen neljännekseen.
 • Kotitalousasiakkaiden sähkön hinta nousi 9–17 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna. Pienten yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön hinta nousi 3-6 % vastaavasti.
 • Suurten sähkönkäyttäjien kuluttaman sähkön hinta laski 13–46 % kulutusluokasta riippuen. Tätä selitti pääosin se, että sähköpörssin Suomen aluehinta laski 55 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

Polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat vuoden takaisesta – pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hintataso oli edelleen korkea

Vuoden 2023 aikana polttonesteiden kuluttajahinnat ovat pysyneet suhteellisen vakaina, mutta verrattuna kesän 2022 ennätyskorkeaan tasoon hinnat ovat pudonneet selvästi. Kesäkuussa 2023 bensiinin hinta oli 23 %, dieselin 24 % ja kevyen polttoöljyn 32 % matalammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna dieselin toisen neljänneksen hinta laski keskimäärin 8 % ja kevyellä polttoöljyllä 10 %, mutta bensiinin hinta nousi prosentin.

Huolimatta selvästä laskusta vuoteen 2022 nähden polttonesteiden hinnat olivat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna korkealla tasolla. Esimerkiksi bensiinin hinta on ollut vuosien 2010–2021 kesäkuussa keskimäärin 17–32 % matalampi kuin vuoden 2023 kesäkuussa.

Kivihiilen hintaa ei pystytty muodostamaan

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä voimalaitoksissa käytettävän kivihiilen tuontimäärä on luottamuksellinen. Näin ollen kivihiilen hintaa ei voitu toisen neljänneksen osalta muodostaa. Kivihiilen kulutuksen pitkän aikavälin trendi on laskeva ja kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto astuu voimaan vuonna 2029. Onkin odotettavissa, että vastaava tilanne, että hintaa ei voida muodostaa, toistuu vielä useasti. Tätä problematiikka on avattu Tieto ja Trendit -verkkojulkaisun blogissa.

Maakaasun hinnan lasku tasaantui

Maakaasun hinta on laskenut tasaisesti syksystä 2022 lähtien, jolloin hinta oli noussut ennätyslukemiin Venäjän putkikaasun tuonnin loppumisen seurauksena toukokuussa 2022. Verrattuna syksyn 2022 huippuhintoihin kesäkuussa 2023 maakaasu maksoi 59–74 % vähemmän käyttäjäryhmästä riippuen. Toisen neljänneksen aikana hinnan lasku tasaantui ja kesäkuussa maakaasun hinta hieman nousi verrattuna toukokuun hintaan pienimpiä maakaasun käyttäjiä lukuun ottamatta.

Kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat

Kotimaisten polttoaineiden metsähakkeen ja jyrsinturpeen hintojen muutokset ovat tyypillisesti maltillisempia kuin fossiilisilla tuontipolttoaineilla. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä jyrsinturpeen hinta oli 16 % ja metsähakkeen 23 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna jyrsinturpeen hinta ei muuttunut toisella neljänneksellä, mutta metsähakkeen hinta nousi vastaavana aikana 4 %.

Sähkön pörssihinnan lasku heijastui suurten käyttäjien hintoihin – kotitalousasiakkaiden hinnat nousivat

Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen kaupallisen käytön aloittaminen sekä uudet valmistuneet tuulivoimalat lisäsivät sähkön tarjontaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Tällä oli vaikutusta sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehintaan, joka oli vuoden 2023 toisella neljänneksellä keskimäärin 55 % alempi kuin vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Kotitalousasiakkaiden sähkön kokonaishinta oli kesäkuussa 2023 kuluttajatyypistä riippuen 9–17 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vähittäismarkkinoilta sähköä hankkivien yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön kokonaishinta nousi kahden vähän sähköä käyttävien kuluttajatyypin kohdalla 3–6 %. Paljon sähköä käyttävien kuluttajatyyppien kohdalla, joiden sopimuksista suurempi osa on pörssisidonnaisia, kokonaishinta laski 13–46 %. Muutokset kokonaishinnoissa johtuivat lähes kokonaan sähköenergian hinnan muutoksista.

Kotitalouksien osalta sähkön hinnassa on huomioitu arvonlisäveron väliaikainen lasku 10 % joulukuun 2022 alusta huhtikuun 2023 loppuun. Muita sähkön hinnan tukimuotoja eli takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä, verotuksessa vähennettävää sähkövähennystä ja Kelan sähkötukea pienituloisille kotitalouksille ei ole huomioitu. Tilastokeskuksen energiayhtiöiltä keräämistä tiedoista sähköhyvitysten määristä ja niiden vaikutuksista sähkön vähittäishintaan julkaistiin tiedote kesäkuussa 2023.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Kotimainen polttoaine
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kivihiilen hinta
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Maakaasun kuluttajatyyppi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Maakaasun kuluttajatyyppi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Polttoneste
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rakennustyyppi
 • Energialähde
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sähköntuotannon polttoaine
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hintakomponentti
 • Sähkön kuluttajatyyppi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Ville Maljanen
yliaktuaari
029 551 2691
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.