Ämnen
EnergiPriser och konsumtion

Priserna på flytande bränslen och fossilgas sjönk under andra kvartalet 2023

meddelande | Energipriser 2023, 2:a kvartal

Korrigering

I databastabellen för statistiken över energipriser har fjärrvärmepriserna korrigerats för de första 6 månaderna 2023.
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

I databastabellen för statistiken över energipriser har fjärrvärmepriserna korrigerats för de första 6 månaderna 2023.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen sjönk priserna på flytande bränslen och fossilgas (dvs. naturgas) under andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period år 2022. Också priset på den el som stora elanvändare upphandlade sjönk. Däremot steg priserna på frästorv, skogsflis och el för konsumenttyper som förbrukar endast lite el.

Viktiga punkter

 • Konsumentpriserna på flytande bränslen sjönk i juni 2023 jämfört med året innan. Konsumentpriset på bensin sjönk med 23 %, dieselpriset med 24 % och priset på lätt brännolja med 32 %.
 • Den nedgång i priset på fossilgas som pågått sedan förra hösten jämnades ut under andra kvartalet 2023. Jämfört med priset i maj 2023 steg priset på fossilgas något i juni.
 • Priset på frästorv steg med 16 % under andra kvartalet 2023 och priset på skogsflis med 23 % jämfört med andra kvartalet 2022.
 • Priserna på hushållskundernas el steg med 9–17 % under andra kvartalet 2023 jämfört med året innan. Elpriset för små företags- och samfundskunder steg med 3–6 %.
 • Priset på den el som stora elanvändare konsumerade sjönk med 13–46 % beroende på konsumtionsklass. Detta förklaras i huvudsak av att Finlands områdespris på elbörsen sjönk med 55 % under andra kvartalet 2023 jämfört med året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Inhemskt bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Priset på kol
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Byggnadstyp
 • Energikälla
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränslepris i elproduktion
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Konsumenttyp
 • Pris komponent
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Maljanen
överaktuarie
029 551 2691
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef