Aiheet
Väestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentuloTerveys ja sosiaaliturva

Yksinäisyyttä koki 29,7 % 16 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuonna 2022

tiedote | Elinolotilasto 2022

Korjaus

Yksinäisyyttä ja onnellisuutta kuvaavissa tiedoissa on havaittu virhe, minkä takia 31.3.2023 julkaistut tiedot on korjattu tiedotteeseen sekä tietokantataulukoihin.
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Elinolotilastoon on lisätty taulukoita ja joitakin taulukoita on arkistoitu.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan 29,7 % 16 vuotta täyttäneistä henkilöistä koki itsensä koko ajan, suurimman osan ajasta tai joskus yksinäiseksi vuonna 2022. Yksinäisten osuus kasvoi kaikissa ikäryhmissä vuodesta 2018, jolloin osuus oli 21,2 %. Eniten yksinäisyyttä kokivat 85 vuotta täyttäneet, toiseksi eniten 16–24-vuotiaat.

Keskeisiä poimintoja

 • 16 vuotta täyttäneistä lähes 30 % koki olevansa suurimman osan ajasta, koko ajan tai joskus yksinäinen vuonna 2022, kun osuus oli noin 21 % vuonna 2018.
 • Useampi kuin yhdeksän henkilöä kymmenestä koki olevansa onnellinen suurimman osan ajasta, koko ajan tai joskus vuonna 2022.
 • Ulkopuolisuuden tunnetta koki 15 % vähintään 16 vuotta täyttäneistä. Ulkopuolisuuden tunne on yleisempi iäkkäässä väestössä.
 • Ulkopuolisuuden tunnetta mitattiin kysymällä, missä määrin henkilö oli samaa mieltä seuraavan väitteen kanssa: 'Tunnen itseni ulkopuoliseksi.' Vastaajaa pyydettiin ottamaan huomioon kokemukset kuulumisesta yhteiskuntaan, sosiaaliset suhteet, työelämän ja pääsyn palveluiden piiriin.

Puolet yksinasuvista koki yksinäisyyttä

Yksinäisyyden kokeminen on yleisintä yksinasuvien keskuudessa, mutta se on yleistynyt kaikentyyppisissä kotitalouksissa asuvilla. Yksinasuvista noin puolet koki itsensä yksinäiseksi koko ajan, suurimman osan ajasta tai joskus vuonna 2022. Vuonna 2018 osuus oli hieman alle 40 %. Yksinasuvien jälkeen yksinäisyyttä kokivat usein myös yhden huoltajan kotitalouksissa asuvat, joista hieman yli 34 % ilmoitti olevansa usein tai joskus yksinäisiä. Puolison kanssa asuvista noin 21 % ilmoitti kokevansa yksinäisyyttä hyvin usein tai joskus, kun osuus oli hieman yli 14 % vuonna 2018.

Yksinäisyydestä huolimatta useampi kuin yhdeksän kymmenestä oli onnellisia

Yksinäisyyden tunteista huolimatta suurin osa ihmisistä koki itsensä onnelliseksi koko ajan, suurimman osan ajasta tai joskus. Onnellisia oli 93,6 % kaikista 16 vuotta täyttäneistä vuonna 2022. Onnellisten osuus oli suuri kaikissa ikäryhmissä. Matalin se oli 85 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä, mutta heistäkin 89,6 % ilmoitti olleensa onnellisia koko ajan, suurimman osan ajasta tai joskus vuonna 2022. Onnellisten osuus oli suurin 16–24-vuotiaissa, joista 95,1 % ilmoitti olleensa suurimman osan ajasta tai joskus onnellinen. Onnellisten osuus on pysynyt melko vakaana verrattuna edelliseen mittausajankohtaan eli vuoteen 2018.

15 % koki ulkopuolisuuden tunnetta vuonna 2022

15 % vähintään 16-vuotiaista eli 676 000 henkilöä koki ulkopuolisuuden tunnetta vuonna 2022. Eniten ulkopuolisuuden tunnetta kokevia oli 85 vuotta täyttäneissä, 30,1 %, ja vähiten 16–24-vuotiaissa sekä 35–49-vuotiaissa, 11,5 %. Työikäisistä ulkopuolisuutta kokivat useimmiten 25–34-vuotiaat, 17,6 %.

Toimintarajoitteisista henkilöistä 30,5 % ilmoitti kokevansa itsensä ulkopuoliseksi, kun muusta väestöstä osuus oli 12,9 %. Toimintarajoitteisten kesken ulkopuolisuuden tunnetta koettiin hieman useammin työikäisten kuin eläkeikäisten keskuudessa. Lähes joka kolmas työikäinen toimintarajoitteinen koki ulkopuolisuuden tunnetta, kun muusta työikäisestä väestöstä näin koki hieman yli 11 %.

Muutos

Elinolotilastoon on lisätty taulukoita ja joitakin taulukoita on arkistoitu.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Yksinäinen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
 • Yksinäinen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Onnellinen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sosioekonominen asema
 • Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Tyytyväisyys ihmissuhteisiin
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa-Mari Okkonen
yliaktuaari
029 551 3408
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.