Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Av dem som fyllt 16 år upplevde 29,7 procent ensamhet år 2022

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022

Korrigering

Ett fel har upptäckts i uppgifterna om ensamhet och känsla av lycka, varför de uppgifter som publicerats den 31 mars 2023 har korrigerats i meddelandet och databastabellerna.
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Tabeller har lagts till statistiken över levnadsförhållanden och några tabeller har arkiverats.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen upplevde 29,7 procent av dem som fyllt 16 år hela tiden, största delen av tiden eller ibland ensamhet år 2022. Andelen personer som upplevde ensamhet ökade i alla åldersgrupper från år 2018, då andelen var 21,2 procent. Mest ensamhet upplevde de som fyllt 85 år, näst mest 16–24-åringarna.

Viktiga punkter

 • Upplevd ensamhet har blivit vanligare. Av dem som fyllt 16 år upplevde nästan 30 procent ensamhet största delen av tiden, hela tiden eller ibland år 2022, medan andelen var omkring 21 procent år 2018.
 • Trots att ensamhet blivit allt vanligare har andelen som känt sig lycklig fortfarande varit mycket hög. Fler än nio personer av tio upplevde att de var lyckliga största delen av tiden, hela tiden eller ibland år 2022.
 • Av dem som fyllt 16 år upplevde 15 procent en känsla av utanförskap. Känslan av utanförskap är vanligare bland den äldre befolkningen. Också personer med funktionsnedsättning upplevde oftare utanförskap än den övriga befolkningen.
 • Känslan av utanförskap mättes genom att man frågade i vilken mån personen instämde med följande påstående: ”Jag känner mig utanför.” Uppgiftslämnaren ombads beakta erfarenheterna av samhällstillhörighet, sociala relationer, arbetslivet och tillgången till tjänster.

Ändring

Tabeller har lagts till statistiken över levnadsförhållanden och några tabeller har arkiverats.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Ensam
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hushålls livsfas
 • Ensam
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Lycklig
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Nöjd med hushållets ekonomiska situation
 • Socioekonomisk ställning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Ansvarig avdelningschef