Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Palkansaajista 9,5 % työskenteli tasa-ammateissa vuonna 2020

katsaus | Työssäkäynti 31.12.2020

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajista 9,5 % ja yrittäjistä 15,0 % työskenteli tasa-ammateissa vuonna 2020. Palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät sekä ammatillisen koulutuksen opettajat. Yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat, yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat sekä ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt.

Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen, segregaatio, perustuu ammattiryhmien luokitteluun sukupuoliosuuksien mukaan. Segregaation voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon henkilöitä työskentelee tasa-ammateissa.

Tasa-ammateissa eri sukupuolta olevien osuus on 40–60 %. Naisten ja miesten ammateissa vallitsevaa sukupuolta on yli 90 % työllisistä. Nais- ja miesvaltaisissa ammateissa puolestaan vallitsevan sukupuolen osuus on yli 60 %:sta 90 %:iin.

Palkansaajien ja yrittäjien ammatillista eriytymistä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa ammattiluokitus 2010:n tarkimman tason ammattiryhmien (4- tai 5-numerotaso) pohjalta.

Tasa-ammateissa työskenteleviä palkansaajia 9,5 %

Vuonna 2020 ammattitiedon saaneista palkansaajista 9,5 % sijoittui tasa-ammatteihin. Palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (17 080 henkilöä), elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (14 220) sekä ammatillisen koulutuksen opettajat (13 020).

Kaikkein tasaisimmin jakautuneita palkansaajien ammattiryhmiä (48–52 % eri sukupuolta olevia) olivat vuonna 2020 muun muassa pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat (3 770 henkilöä), talonrakennuksen arkkitehdit (3 470) ja maatalouslomittajat (3 400).

Segregaatioluokat pohjautuvat ammattiluokitus 2010:n tarkimman tason ammattiryhmiin (4- tai 5-numerotaso). Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Palkansaajia oli yhteensä 2 046 297, joista naisten osuus oli 52 % ja miesten osuus oli 48 %. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi 2,2 %:lla kaikista palkansaajista, 1,9 %:lla kaikista palkansaajanaisista ja 2,6 %:lla kaikista palkansaajamiehistä vuonna 2020.

Tasa-ammateissa työskenteleviä yrittäjiä 15,0 %

Vuoden 2020 ammattitiedon saaneista yrittäjistä 15,0 % sijoittui tasa-ammatteihin.

Vaakapylväskuviossa on yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuonna 2020.

Yrittäjien määrä segregaatioluokissa 2020

Yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat (7 750 henkilöä), yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat (4 170) sekä ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt (4 030).

Kaikkein tasaisimmin jakautuneita yrittäjien ammattiryhmiä (48–52 % eri sukupuolta olevia) olivat vuonna 2020 muun muassa koru-, kulta- ja hopeasepät (260 henkilöä), muut terapeutit (210) ja näyttelijät (160).

Segregaatioluokat pohjautuvat ammattiluokitus 2010:n tarkimman tason ammattiryhmiin (4- tai 5-numerotaso). Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Yrittäjiä oli yhteensä 238 376, joista naisten osuus oli 34 % ja miesten osuus oli 66 %. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi 10 %:lla kaikista yrittäjistä, 14 %:lla kaikista naisyrittäjistä ja 9 %:lla kaikista miesyrittäjistä vuonna 2020.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Palkansaajien tasa-ammatit 2020

Yrittäjien tasa-ammatit 2020

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiasema
 • Ammattiryhmä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiryhmä
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Sukupuoli
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Taustamaa
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sosioekonominen asema
 • Pääasiallinen toiminta
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Sosioekonominen asema
 • Pääasiallinen toiminta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Meri Raijas
yliaktuaari
029 551 3061
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.