Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Palkansaajista 10,1 % työskenteli tasa-ammateissa vuonna 2021

katsaus | Työssäkäynti 31.12.2021

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajista 10,1 % ja yrittäjistä 14,7 % työskenteli tasa-ammateissa vuonna 2021. Palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kokit, keittäjät ja kylmäköt, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat sekä elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät. Yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat, ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt sekä yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat.

Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen, segregaatio, perustuu ammattiryhmien luokitteluun sukupuoliosuuksien mukaan. Segregaation voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon henkilöitä työskentelee tasa-ammateissa.

Tasa-ammateissa eri sukupuolta olevien osuus on 40–60 %. Naisten ja miesten ammateissa vallitsevaa sukupuolta on yli 90 % työllisistä. Nais- ja miesenemmistöisissä ammateissa puolestaan vallitsevan sukupuolen osuus on yli 60 %:sta 90 %:iin.

Palkansaajien ja yrittäjien ammatillista eriytymistä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa ammattiluokitus 2010:n tarkimman tason ammattiryhmien (4- tai 5-numerotaso) pohjalta.

Tasa-ammateissa työskenteleviä palkansaajia 10,1 %

Vuonna 2021 ammattitiedon saaneista palkansaajista 10,1 % sijoittui tasa-ammatteihin. Palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kokit, keittäjät ja kylmäköt (18 300), mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (17 500) sekä elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (14 900).

Kaikkein tasaisimmin jakautuneita palkansaajien ammattiryhmiä (48–52 % eri sukupuolta olevia) olivat vuonna 2021 muun muassa rahoitus- ja sijoitusneuvojat (3 700), talonrakennuksen arkkitehdit (3 600) ja karjanhoitajat ym. (2 600).

Segregaatioluokat pohjautuvat ammattiluokitus 2010:n tarkimman tason ammattiryhmiin (4- tai 5-numerotaso). Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Palkansaajia oli yhteensä 2 133 908, joista naisten osuus oli 51 % ja miesten osuus oli 49 %. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi 3,1 %:lla kaikista palkansaajista, 2,7 %:lla kaikista palkansaajanaisista ja 3,6 %:lla kaikista palkansaajamiehistä vuonna 2021.

Tasa-ammateissa työskenteleviä yrittäjiä 14,7 %

Vuoden 2021 ammattitiedon saaneista yrittäjistä 14,7 % sijoittui tasa-ammatteihin.

Pinotussa vaakapylväskuviossa yrittäjien määrä segregaatioluokissa. Suurin segregaatioluokka on miesenemmistöiset ammatit, joissa toimii 88 000 yrittäjää.

Yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat (8 100 henkilöä), ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt (4 700) sekä yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat (3 300).

Kaikkein tasaisimmin jakautuneita yrittäjien ammattiryhmiä (48–52 % eri sukupuolta olevia) olivat vuonna 2021 muun muassa yksityiskotien taloudenhoitajat (620 henkilöä), hautaustoimistonhoitajat ym. (230) ja muut terapeutit (230).

Segregaatioluokat pohjautuvat ammattiluokitus 2010:n tarkimman tason ammattiryhmiin (4- tai 5-numerotaso). Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Yrittäjiä oli yhteensä 243 218, joista naisten osuus oli 34 % ja miesten osuus oli 66 %. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi 9,4 %:lla kaikista yrittäjistä, 12,5 %:lla kaikista naisyrittäjistä ja 7,8 %:lla kaikista miesyrittäjistä vuonna 2021.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Palkansaajien tasa-ammatit 2021

Yrittäjien tasa-ammatit 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiasema
 • Ammattiryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiryhmä
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Sukupuoli
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiryhmä
 • Taustamaa
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Elina Pelkonen
yliaktuaari
029 551 3011
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.