Aiheet
Liikenne ja matkailu

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 716 alusta kesäkuussa 2024

tiedote | Kauppalaivasto 2024, kesäkuu

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen varsinaisen kauppalaivaston koko oli 716 alusta kesäkuussa 2024. Pienaluksiin kuului 280 alusta ja proomuihin sekä muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin 296 alusta. Yhteensä Suomen kauppalaivaston koko oli 1 292 alusta, joiden bruttovetoisuus oli 2 001 119. Kesäkuussa varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä väheni kolmella toukokuuhun verrattuna.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna kesäkuun 2024 loppuun mennessä varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut 34:llä aluksella ja koko yhteenlasketun kauppalaivaston alusmäärä 33:lla aluksella.
 • Suurin osa alkuvuoden 2024 aikana kauppalaivastoon merkityistä aluksista on losseja, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan pieniä ja kuuluvat muut alukset -luokkaan.
 • Losseja on alettu merkitä alusrekisteriin lakimuutoksen myötä.
 • Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2024 kesäkuussa yhteensä 99 alusta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä väheni kesäkuussa

Kesäkuussa 2024 varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 883 472, mikä on prosentin vähemmän kuin toukokuussa. Varsinaisen kauppalaivaston yhteenlaskettu alusmäärä väheni kolmella edeltäneeseen kuukauteen verrattuna.

Suurin osa alkuvuoden 2024 aikana kauppalaivastoon merkityistä aluksista on losseja, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan pieniä ja kuuluvat muut alukset -luokkaan. Losseja on alettu merkitä alusrekisteriin lakimuutoksen myötä.

Bruttovetoisuuden perusteella varsinaisen kauppalaivaston suurimmat alusluokat olivat ro-ro-matkustaja-alukset ja ro-ro-lastialukset. Alusmäärällisesti eniten varsinaisessa kauppalaivastossa oli matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia.

Kauppa-alusluetteloon kuului kesäkuussa 99 alusta

Kauppa-alusluettelon alusmäärä on vähentynyt kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kesäkuussa 2024 kauppa-alusluetteloon kuului 99 alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 1 702 981.

Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivat Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Varsinainen kauppalaivasto kuukauden lopussa 2023M07-2024M06

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Suuruusluokka
 • Rekisteriviranomainen
 • Alustyyppi
 • Jääluokka
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suuruusluokka
 • Alustyyppi
 • Kotikunta
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alustyyppi
 • Muutossyy
Ajanjakso:
kuukausi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Sami Lahtinen
yliaktuaari
029 551 3207
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.