Ämnen
Transport och turism

Till den egentliga handelsflottan hörde 716 fartyg i juni 2024

meddelande | Handelsflottan 2024, juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var storleken på Finlands egentliga handelsflotta 716 fartyg i juni 2024. Till småfartyg hörde 280 fartyg och till pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri 296 fartyg. Totalt uppgick Finlands handelsflotta till 1 292 fartyg, vars bruttodräktighet var 2 001 119. I juni minskade antalet fartyg i den egentliga handelsflottan med tre jämfört med maj.

Viktiga punkter

 • Jämfört med situationen vid årsskiftet hade antalet fartyg i den egentliga handelsflottan ökat med 34 fartyg fram till slutet av juni 2024 och antalet fartyg i hela den sammanlagda handelsflottan med 33 fartyg.
 • Största delen av de fartyg som införts i handelsflottan under början av år 2024 är färjor som har liten bruttodräktighet och hör till klassen övriga fartyg.
 • I och med en lagändring har färjor börjat införas i fartygsregistret.
 • I handelsfartygsförteckningen, där fartyg som huvudsakligen går i utrikes fart kan införas, ingick i juni 2024 totalt 99 fartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Den egentliga handelsflottan vid utgången av månaden 2023M07-2024M06

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Storleksfrupp
 • Registermyndighet
 • Fartygstyp
 • Isklass
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksfrupp
 • Fartygstyp
 • Kotikunta
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fartygstyp
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Fartygstyp
 • Förändringsorsak
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Lahtinen
överaktuarie
029 551 3207
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef