XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Majoitustilaston kuukausikysely

Tiedonkeruun kuvaus

Majoitustilaston kuukausikyselyssä kerätään tietoa majoitusliikkeiden perustiedoista, tarjolla olevasta kapasiteetista, kapasiteetin käytöstä ja majoituspalvelujen käyttäjistä. Tilastointiajanjaksona käytetään kuukautta.

Majoitustilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 692/2011) matkailutilastoista, joka velvoittaa jäsenvaltioita toimittamaan matkailun tarjontaa ja kysyntää koskevat yhdenmukaiset tilastot.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään kotimaanmatkailun ja ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun seurantaan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien suunnitteluun valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Tietoja käyttävät julkishallinto, järjestöt, elinkeinoelämä sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen