Ammattikorkeakoulukoulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/akop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2020.

Kuvaus

Ammattikorkeakoulutilasto sisältää tietoja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista. Tiedot perustuvat korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA) kerättyihin tietoihin. Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. tilannetta. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan ensimmäistä kertaa kyseiseen tutkintoon kyseisessä ammattikorkeakoulussa läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneita. Tutkintotiedot ovat koko kalenterivuoden tietoja. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista vuosittain.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastovuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulujen tutkintotiedot ja tilastovuodesta 2015 alkaen ammattikorkeakoulujen opiskelijatiedot laaditaan korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA) toimittamien henkilöpohjaisten tietojen perusteella. Tätä ennen opiskelija- ja tutkintotiedot on kerätty henkilöpohjaisina suoraan oppilaitoksilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Opiskelija- ja tutkintotiedot valmistuvat tilastovuoden jälkeisen vuoden huhtikuussa.

Aikasarja

Vuosittaista opiskelijatietoa on tuotettu vuodesta 1991 lähtien. Yksityiskohtaisempia tietoja opiskelijoista on saatavissa vuodesta 1999 ja tutkintotietoja vuodesta 1994 lähtien.

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, korkeakoulut, koulutus, opiskelijat, tutkinnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/akop/yht.html


Päivitetty 23.03.2021